Bestuursorgaan

Een persoon of college belast met de wettelijke bevoegdheid om overheidsbesluiten te nemen.

Denk aan: de Rijksoverheid, ministeries en ministers, provincies, gemeenten, waterschappen en andere publiekrechtelijke organisaties en instellingen.

Wat vond u van deze uitleg?  Breng als eerste je stem uit