Ik heb een reis geboekt naar een land waar het niet veilig is

In dit artikel leest u wat u kunt doen als u een reis gepland heeft, maar het niet veilig is in het land van bestemming en welke rechten u heeft als u de reis wilt annuleren.

Voorbeeld

U heeft een reis naar Spanje geboekt, maar in de regio waar u naartoe zou gaan woeden grote bosbranden. Omdat het op de plaats van bestemming door de branden niet veilig is, wilt u niet op reis gaan.

Bij calamiteiten is annuleren van de reis niet altijd mogelijk

Bij problemen zoals overstromingen, bosbranden of een dreigende oorlogssituatie krijgt u helaas niet altijd de reissom terug. Ook niet als u de reis online boekte en er nog geen 14 dagen sinds de boeking zijn verstreken. De regels van herroeping bij een overeenkomst op afstand gelden namelijk niet voor een reisovereenkomst. 

Heeft u een reis geboekt bij een ANVR aangesloten reisorganisator? Dan kunt u in veel gevallen binnen 24 uur na de boeking de reis zonder opgaaf van redenen kosteloos annuleren.

Dit is belangrijk als u een reis wilt annuleren wegens calamiteiten

Als u een reis wilt annuleren omdat de bestemming niet veilig is, bent u afhankelijk van 2 dingen:

1. Het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het is aan te raden om het reisadvies van het ministerie te raadplegen voordat u een reis boekt. Het Ministerie van Buitenlandse zaken geeft in een reisadvies informatie over de veiligheid van een land. Dit advies helpt om bepaalde risico's in een land beter in te schatten. Kijk voor het reisadvies op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Let er op dat het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken niet bindend is. Ook als reizen naar een gebied wordt afgeraden, blijft het mogelijk dat u en de reisorganisatie een reisovereenkomst sluiten.

2. Het calamiteitenfonds stelde een calamiteit vast

Veel reisorganisaties zijn aangesloten bij de ANVR en het calamiteitenfonds. Als u bij een reisorganisatie boekte die is aangesloten bij de ANVR, dan is de reisorganisatie ook aangesloten bij het Calamiteitenfonds.

Calamiteitenfonds en anvr-aangesloten reisorganisatie

Als de ANVR voorwaarden op uw reis van toepassing zijn dan heeft u bij een vastgestelde calamiteit het recht om de reis vóór aanvang te annuleren. De mogelijkheid ontstaat voor reizen vanaf 3 dagen voor het geplande vertrek. Ook kunt u kiezen voor een omboeking. Let er op dat het wel moet gaan om nieuwe calamiteiten. Boekt u een reis naar een gebied waar al een calamiteit is vastgesteld, dan kunt u geen beroep meer doen op het calamiteitenfonds als u niet meer op reis wilt of de reis tussentijds wil afbreken of wijzigen.

Bent u op reis en doet zich dan een calamiteit voor? Dan kunt u een beroep doen op het calamiteitenfonds voor de extra kosten die gepaard gaan met het omboeken of voortijdig stopzetten van de reis. Extra kosten zijn bijvoorbeeld de kosten van verplaatsing naar een ander hotel. Bij het eerder afbreken van de reis vergoedt het calamiteitenfonds ook de niet genoten reisdagen.

Calamiteitenfonds en niet-ANVR aangesloten reisorganisatie

Als u niet via een ANVR aangesloten reisorganisatie een reis heeft geboekt, is het in bepaalde gevallen mogelijk dat de reisovereenkomst wel onder het calamiteitenfonds valt. Kijk hiervoor in uw overeenkomst of er een betaling aan het calamiteitenfonds is opgenomen (dit is een bedrag van €2,50). Let er op dat wanneer u bij een niet ANVR aangesloten reisorganisatie boekt en enkel voor het calamiteitenfonds hebt betaald, u geen vergoeding krijgt als u vóór aanvang van de reis wegens een calamiteit wilt annuleren.

Geen calamiteitenfonds en niet-anvr-aangesloten reis?

Soms krijgt u bij opzegging uw geld terug in het geval van calamiteiten. Het uitgangspunt van de wet is dat u een pakketreis altijd mag opzeggen. Alleen in bijzondere gevallen krijgt u bij zo’n opzegging voor aanvang van de reis ook uw geld terug. Volgens de wet moet het dan gaan om: ‘onvermijdbare en buitengewone omstandigheden op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving daarvan die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of voor het personenvervoer naar de bestemming.’ Het is aan u als reiziger om aan te tonen dat van dit soort omstandigheden sprake is. U wordt in dit bewijs geholpen als het calamiteitenfonds een calamiteit heeft vastgesteld of het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken negatiever is geworden.