Pas op voor ‘piraterij’ op de Nederlandse wateren!

In de zomer zoeken veel mensen verkoeling op het water. De drukte op het water is dan ook zeker te merken. Er worden meer boten gehuurd voor een heerlijk dagje of weekendje vertoeven op het water. Maar een dagje op het water kan echter vervelend eindigen. Lees onze tips en voorkom dat uw dagje uit in het water valt.

De ‘piraten’ op het water

Sleep- en bergingsdiensten bieden hulp aan bij (levensbedreigende) noodgevallen, vergelijkbaar met de wegenwacht. De meeste van deze dienstverleners zijn betrouwbaar. Helaas zijn er ook minder eerlijke partijen die hier misbruik van maken. Zo ook de ‘piraten’ op het water. Dat gaat bijvoorbeeld als volgt: 

Een gehuurde boot is vastgelopen op een zandbank. De ‘piraten’ varen een rondje langs de gestrande boot en na een korte inspectie geven ze aan dat ze het probleem snel kunnen verhelpen. Als de huurder op het aanbod van de ‘piraten’ ingaat, krijgt die een overeenkomst aangeboden. Veel huurders gaan hiermee – al dan niet uit paniek of plichtsgevoel - mee akkoord.

Nadat de boot is losgetrokken, kan de huurder de plezierige dag voortzetten. Totdat enkele weken later een enorme rekening volgt voor de geboden hulp . Die rekening bedraagt vaak 10% van de waarde van de boot , wat een enorm bedrag kan zijn.

De huurder krijgt de rekening gepresenteerd

De verhuurder ontvangt de rekening van de ‘hulpverlener’, maar berekent die door aan de huurder. De eigenaar van de boot is in eerste instantie verantwoordelijke voor de gemaakte kosten. Maar de verhuurder kan deze kosten doorberekenen aan de huurder, als de huurder nalatig is geweest. Die heeft mogelijk de algemene voorwaarden bij de huurovereenkomst niet opgevolgd namelijk. Daarin staat meestal beschreven dat de huurder in geval van problemen altijd eerst met de verhuurder contact moet opnemen zodat de verhuurder het probleem kan oplossen. 

In veel gevallen gaat huurder uit paniek of onervarenheid toch in op het aanbod van de malafide hulpverlener omdat zij niet weten wat ze anders moeten doen. Op dat moment is het stranden midden op water ook zeer vervelend. De malafide sleep- en bergingsdiensten begrijpen dat, weten dat de boot is verhuurd en weten ook dat de rekening wordt betaald door de verhuurder.

Helaas is hier juridisch niet veel tegen te beginnen

De huurder heeft getekend en de sleep- en bergingsdienst heeft geholpen.

De verhuurder betaalt de rekening omdat de wet dat verplicht. De huurder kan proberen een beroep te doen op het juridische wilsgebrek. Gevoelsmatig kan daar sprake van zijn: veel huurders voelen zich namelijk overvallen of bedreigd door de sleep- en bergingsdiensten, vinden dat ze misleid zijn en dat er misbruik is gemaakt van de omstandigheden.

Het leveren van bewijs daarvoor ligt bij de huurder en is moeilijk te leveren. Het bewijs bestaat vaak uit de mondelinge gesprekken ter plaatse (ja-nee-verhaal) en daar tegenover de getekende overeenkomst. De getekende overeenkomst bestaat vaak uit twee à drie vellen papier die de huurder allemaal heeft ondertekend. Hierdoor had de huurder voldoende tijd om zich te bedenken, na te gaan of dit verstandig is, want getekend is getekend.

In deze zaken speelt het gevoel ook een grote rol, maar dit is juridisch moeilijk te duiden. Een gevoel is niet te meten, omdat iedereen anders reageert in en op een bepaalde situatie. Hierdoor wordt er gekeken naar een weldenkend mens met de kennis van de kleine lettertjes van de verhuurder in het achterhoofd.

De huurder draait vaak op voor de kosten

De uitkomst is vaak dat de huurder de rekening moet betalen, omdat die de afspraak is aangegaan met de sleep- en bergingsdienst zonder dat er een (levensbedreigend) noodgeval was en zonder contact op te nemen met de verhuurder. De verhuurder heeft dan ook geen akkoord gegeven voor de extra kosten. Hierdoor heeft huurder de algemene voorwaarden niet nageleefd of naast zich neergelegd.

Voorkom een domper na een heerlijk dagje of weekend varen met deze tips 

1. Weet waar je op moet letten op het water

Bereid je goed voor, zodat je weet waar je op moet letten:

  • Er gelden verkeersregels voor de vaarders. Zoals voorrangsregels en borden, daardoor weet je bijvoorbeeld of je aan de juiste zijde vaart.
  • Houd het getijde goed in de gaten. De hoogte van het water en diepgang van de boot spelen daarbij een rol. Je kunt anders behoorlijk in de knel komen te zitten, door bijvoorbeeld vast te lopen op een zandbank.
  • Neem een waterkaart mee, met daarop (toegestane) vaarwegen, diepten en obstakels.
  • Wees bedacht op problemen aan de boot zelf. Bijvoorbeeld te weinig brandstof, veroorzaakt door golfslag of tegenwind. Een extra tip: brandstof is aan de weg is goedkoper dan aan het water dus een gevulde jerrycan meenemen is altijd verstandig.
  • Bestudeer het weerbericht. Dat kan zomaar omslaan.

2. Neem bij pech altijd contact op met de verhuurder

In de meeste huurcontracten is opgenomen dat als de huurder met pech komt te staan of een aanvaring krijgt, de huurder verplicht is contact op te nemen met de verhuurder. De verhuurder kan vervolgens hulp inschakelen. Juridisch is dit opgenomen, omdat de eigenaar van de boot altijd aansprakelijk is voor de schade of reddingskosten die hieruit voortkomen.

3. Lees altijd de algemene voorwaarden

Het lezen van de algemene voorwaarden geldt voor alle soorten contracten die u tekent. In onze praktijk en vanuit onderzoeken blijkt echter dat de algemene voorwaarden (of: ‘de kleine lettertjes’) vaak niet of vluchtig worden gelezen. Terwijl de kleine lettertjes net zo belangrijk zijn als het contract zelf. Je tekent ervoor en ze horen bij het contract. Het excuus: “ik heb ze niet gelezen” of “ik wist het niet”, wijst de rechter in de meeste gevallen van de hand, tenzij je kunt bewijzen dat je als huurder geen algemene voorwaarden hebt ontvangen van de verhuurder.