Sportschool gesloten tijdens corona lockdown. Moet ik nog betalen?

Door de maatregelen rondom het coronavirus zijn sportscholen gesloten. Leden kunnen tijdens de lockdown voorlopig dus geen gebruik maken van hun abonnement op de sportschool. Sportscholen gaan hier op verschillende manieren mee om. In dit artikel leest u waar u recht op heeft als uw sportschool door corona gesloten is.

Voorbeeld

Door de lockdown vanwege het coronavirus kunt u tijdelijk niet meer sporten bij de sportschool. U betaalt iedere maand veel geld voor het abonnement. De sportschool biedt u tijdens de coronamaatregelen als alternatief aan om virtuele lessen te volgen. U wilt weten of u hiermee akkoord moet gaan.

Moet ik betalen als de sportschool door corona dicht is?

Wettelijk gezien hoeft u niet te betalen voor de periode dat de sportschool gesloten is door het coronavirus. De sportschool levert namelijk niet de dienst die u bent overeengekomen. Als u al lidmaatschapsgeld vooruit heeft betaald, moet u dat terugkrijgen. Sportscholen hebben verschillende mogelijkheden om hiermee om te gaan.

Gedeeltelijke ontbinding tijdens de coronacrisis

Bij gedeeltelijke ontbinding betaalt u geen contributie voor de periode dat de sportschool gesloten is. Het lidmaatschapsgeld voor die periode moet dan terugbetaald worden. De einddatum van uw sportschoolabonnement blijft hetzelfde.

De sportschool schort de overeenkomst en betaling tijdens de coronacrisis op

Tijdens de sluiting door de coronamaatregelen betaalt u dus niets. Uw abonnement eindigt dan zoveel later als de sluiting door corona duurt. Dit is voor veel mensen een heel redelijk voorstel. Het is echter niet geheel in lijn met de wet. Gezien de bijzondere omstandigheden die het coronavirus veroorzaakt kan een rechter het opschorten van de overeenkomst en betaling redelijk en billijk vinden.

Ontbinden van het sportschoolabonnement door corona

Ontbinding van de gehele overeenkomst vanwege sluiting tijdens de coronacrisis zullen sportscholen waarschijnlijk niet uit eigen beweging aanbieden. U kunt zich voorstellen dat dit grote financiële gevolgen voor de sportschoolhouder kan hebben. Een verzoek van een klant om volledige ontbinding zal naar verwachting niet gerechtvaardigd zijn. Als de contractperiode van het sportschoolabonnement voorbij is, kunt u uiteraard wel ‘gewoon’ opzeggen. Hiervoor geldt dan de afgesproken opzegtermijn.

Kan de sportschool tijdens coronamaatregelen online lessen aanbieden?

Sommige sportscholen bieden tijdens de coronacrisis online virtuele lessen aan als alternatief. Ook hiermee kunnen veel mensen uit de voeten. De situatie verandert juridisch echter niet. De sportschool levert niet de dienst die is overeengekomen. U hoeft hier dus niet mee akkoord te gaan.
Bij het aanbieden van online sportlessen valt onderscheid te maken tussen sportscholen die dit voor de coronacrisis al deden en sportscholen die dit sinds de uitbraak van het coronavirus pas doen.

Biedt de sportschool pas sinds de coronamaatregelen online lessen aan? Dan doet dit niets af aan uw recht op gedeeltelijke ontbinding. Het is een mooie service, maar het kan niet vanwege deze situatie worden afgedwongen om hiervoor te betalen.

Bood de sportschool voor de uitbraak van het coronavirus al online lessen aan? Dan is het de vraag of dit voorheen ‘gratis’ in het abonnement zat verweven, of dat hier duidelijk een bedrag voor werd gerekend. Alleen in het laatste geval kan de betaling voor deze dienst voort worden gezet. Er is voor dit onderdeel van de overeenkomst dan geen sprake van een tekortkoming in de nakoming. Deze situatie komt alleen zelden voor.