Opzeggen van een abonnement. Wat zijn mijn rechten?

Tegenwoordig heeft de gemiddelde mens meerdere abonnementen of contracten. Denk bijvoorbeeld aan een abonnement voor internet en telefonie, of voor het OV. Of een abonnement om films te kijken via Netflix, muziek te luisteren via Spotify of te sporten in de sportschool. In dit artikel leest u waar u rekening mee moet houden bij het opzeggen van een abonnement. Kan dit altijd?

Voorbeeld

U heeft een abonnement voor mobiele telefonie en u wilt graag overstappen naar een andere provider. Kunt u dit zomaar doen of zit u vast aan het abonnement?

Opzeggen van het abonnement

Meestal staat in de schriftelijke overeenkomst die – in dit geval met uw telefoonprovider - sluit vermeld hoe het werkt met een opzegging. Maar het kan ook in de algemene voorwaarden bij de overeenkomst staan. Er staat dan bijvoorbeeld in of er een opzegtermijn is en hoe lang die opzegtermijn is.

Opzeggen van abonnementen als consument

U mag als consument op dezelfde manier opzeggen als de manier waarop het contract is aangegaan. Heeft u de overeenkomst bijvoorbeeld online afgesloten? Dan mag u de overeenkomst ook online weer opzeggen. U kunt dus bijvoorbeeld niet gedwongen worden per aangetekende brief op te zeggen.

Wanneer u als consument een abonnement met een bepaalde looptijd, bijvoorbeeld van 1 jaar, heeft afgesloten, mag dat niet (meer) automatisch verlengd worden met dezelfde periode. Na einde van het eerste jaar, kan de overeenkomst met onbepaalde tijd stilzwijgend worden verlengd, maar heeft de consument altijd een opzegtermijn van 1 maand.

Opzeggen van abonnementen voor bedrijven

Als het gaat om een zakelijke overeenkomst tussen ondernemers (‘business-to-business’), dan gelden de uitzonderingen voor consumenten niet. Gebruikelijk is om overeen te komen dat een overeenkomst schriftelijk opgezegd moet worden. Hierbij moet meestal rekening worden gehouden met een bepaalde opzegtermijn. Maar er kunnen ook andere voorwaarden gelden om te kunnen opzeggen.

Opzeggen van een abonnement van 2 jaar

De wet heeft als uitgangspunt dat met een consument een overeenkomst voor maximaal 1 jaar mag worden aangegaan. Maar als het gaat om een overeenkomst met een looptijd van bijvoorbeeld 2 jaar, dan is dat toegestaan als je na het eerste jaar maandelijks kunt opzeggen. Is dat niet het geval, dan ontstaat het vermoeden dat het beding ’onredelijk bezwarend’’ is voor u als consument. De provider uit het voorbeeld kan dit vermoeden proberen te weerleggen door aan te geven dat hij u een bepaalde korting heeft gegeven op de prijs of dat u een cadeau heeft ontvangen. Dit gebeurt vaak bij een tweejarig telecom abonnement, waarbij u als consument bijvoorbeeld het eerste jaar korting krijgt op de abonnementsprijs. Dan is het dus wel toegestaan om een contract af te sluiten voor langer dan 1 jaar.

Opzeggen van een proefabonnement

Proefabonnementen (bijvoorbeeld op een krant) mogen niet stilzwijgend verlengd worden. Deze stoppen automatisch na de afgesproken proefperiode. Opzeggen van een proefabonnement is dus niet nodig.

Tussentijds opzeggen van een abonnement

Tussentijds opzeggen van een abonnement is meestal niet mogelijk. Als u een abonnement heeft van 12 maanden en u wilt bijvoorbeeld na 6 maanden overstappen, dan moet u meestal een afkoopsom betalen. Die afkoopsom kan net zo hoog zijn als wat u in totaal aan abonnementsgelden had moeten betalen als u het jaar had volgemaakt. 

Tussentijds beëindigen van een abonnement kan soms wel als de aanbieder zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, bijvoorbeeld als de telefonieverbinding heel slecht of geheel afwezig is. Maar u moet de aanbieder dan wel eerst in de gelegenheid stellen de problemen op te lossen. U moet de aanbieder daarvoor een redelijke termijn geven. Houd daarbij zeker 14 dagen aan.

Als de aanbieder niets doet of de problemen niet oplost, kunt u mogelijk de ontbinding van de overeenkomst inroepen. Bij kleine problemen of fouten kan dit weer niet. Ontbinding van een contract is dus iets anders dan een opzegging. Ontbinden van het abonnement kan alleen als er sprake is van het niet nakomen van verplichtingen uit de overeenkomst door uw contractspartij. Voor een opzegging van het abonnement hoeft u geen reden op te geven.

Hulp nodig van een jurist?

Rechtsbijstandverzekering bij Interpolis, Centraal Beheer, FBTO of Avéro Achmea? Meld uw zaak. Onze juristen staan voor u klaar.

Geen rechtsbijstandverzekering?

LegalGuard geeft snel juridisch advies voor een vast laag tarief.

Zaak melden
Ga naar LegalGuard