Een uitkering uit de Werkloosheidswet. Hieronder vallen de werknemers die als gevolg van het verlies van werk geen of minder inkomen hebben. ...

...de WW-uitkering 75% of 70% van dit maximum dagloon. Heeft u naast uw WW-uitkering ook andere inkomsten? Dan worden deze inkomsten meestal verrekend met de WW-uitkering. Wanneer en hoe vraagt u een WW-uitkering aan?

Hiervoor was de regeling Werkijdverkorting beschikbaar. Die regeling maakte het mogelijk voor werkgevers om hun werknemers tijdelijk minder uren te laten werken. Voor de tijd dat zij niet werkten, kregen zij dan een WW-uitkering.

Een voorziening die recht geeft op uitkeringen wanneer iemand met (vroeg)pensioen gaat. In veel gevallen geeft een pensioenregeling ook recht op uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid.

De uitkering die het UWV betaalt aan werknemers wanneer hun werkgever failliet is verklaard. Deze uitkering is het loon van de werknemers. Het UWV betaalt de uitkering maximaal 3 maanden.

Het aantal weken (en in sommige situaties uren) dat is gewerkt in de jaren voorafgaand aan een uitkering.

Het UWV beslist over uitkeringen, zoals de werkloosheidsuitkering (WW) of de arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA, WGA, IVA). Het UWV ziet er ook op toe dat uitkeringsgerechtigden hun verplichtingen nakomen,...

Het SV-loon dat gemiddeld per dag is verdiend in de periode van een jaar voorafgaand aan een uitkering.

...premievrij pensioen op te bouwen nadat er sprake is van afkeuring door arbeidsongeschiktheid. U ontvangt dan een WIA-uitkering (of als het wat langer geleden is een WAO-uitkering) maar bouwt toch nog (geheel...

Tekst herzien op 31 maart Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud vervangt Werktijdverkorting Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn er extreem veel aanvragen gedaan in de regeling Werktijdverkorting voor werkgevers.

Voor de beëindiging van het dienstverband is dan geen procedure nodig. Als de overeenkomst volgens de juiste voorwaarden wordt opgesteld kan een WW-uitkering zoveel mogelijk worden veiliggesteld.

...arbeidsongeschiktheidspercentage welke uitkering u krijgt. Als u meer dan 35% arbeidsongeschikt bent krijgt u een WIA-uitkering. Bent u minder dan 35% arbeidsongeschikt dan kunt u een WW-uitkering aanvragen...