Een uitkering uit de Werkloosheidswet. Hieronder vallen de werknemers die als gevolg van het verlies van werk geen of minder inkomen hebben. ...

Een voorziening die recht geeft op uitkeringen wanneer iemand met (vroeg)pensioen gaat. In veel gevallen geeft een pensioenregeling ook recht op uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid.

Het aantal weken (en in sommige situaties uren) dat is gewerkt in de jaren voorafgaand aan een uitkering.

De uitkering die het UWV betaalt aan werknemers wanneer hun werkgever failliet is verklaard. Deze uitkering is het loon van de werknemers. Het UWV betaalt de uitkering maximaal 3 maanden.

Het UWV beslist over uitkeringen, zoals de werkloosheidsuitkering (WW) of de arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA, WGA, IVA). Het UWV ziet er ook op toe dat uitkeringsgerechtigden hun verplichtingen nakomen,...

Het SV-loon dat gemiddeld per dag is verdiend in de periode van een jaar voorafgaand aan een uitkering.

...premievrij pensioen op te bouwen nadat er sprake is van afkeuring door arbeidsongeschiktheid. U ontvangt dan een WIA-uitkering (of als het wat langer geleden is een WAO-uitkering) maar bouwt toch nog (geheel...

...arbeidsongeschiktheidspercentage welke uitkering u krijgt. Als u meer dan 35% arbeidsongeschikt bent krijgt u een WIA-uitkering. Bent u minder dan 35% arbeidsongeschikt dan kunt u een WW-uitkering aanvragen...

...beschikbaar bent voor nieuw werk, is er niets aan de hand. U krijgt een WW-uitkering op basis van het salaris voor het ouderschapsverlof. Bent u voor minder uren beschikbaar? Dan krijgt u een WW-uitkering...

  Wat is de dekkingsgraad van een pensioenfonds? De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft aan of een fonds genoeg geld heeft om de uitkeringen nu en in de toekomst te betalen. Als de dekkingsgraad...

...? De no-riskpolis geldt voor werknemers met een handicap of ziekte. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld een werknemer met een WIA-, WAO- of Wajong-uitkering of aan de situatie waarin een WIA-uitkering...

...? Naast het ouderdomspensioen is er vaak via de werkgever ook nog een ander pensioen verzekerd: het nabestaanden- of partnerpensioen. Een nabestaandenpensioen is een uitkering die iemand krijgt als zijn of haar partner overlijdt.