.... Controleer of al uw pensioengegevens bekend zijn Het is belangrijk om pensioengegevens van vroeger goed te bewaren. U kunt op mijnpensioenoverzicht.nl kijken of al uw pensioenen daar terug te vinden zijn.

Bij een verzekeraar spaart u vaak voor uw eigen pensioen. Waarde-overdracht bij wisselen van werkgever. Doen of niet? Als u een nieuwe baan heeft, kunt u vaak uw pensioen overdragen naar de verzekeraar...

.... Dat is namelijk niet verplicht. Wat is premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid? Veel pensioenregelingen kennen de mogelijkheid om premievrij pensioen op te bouwen nadat er sprake is van afkeuring...

Een voorziening die recht geeft op uitkeringen wanneer iemand met (vroeg)pensioen gaat. In veel gevallen geeft een pensioenregeling ook recht op uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid.

...namens de werkgevers en de vakbond namens de werknemers die lid zijn van de vakbond. Hierin zijn afspraken vastgelegd over de hoogte van het salaris, vakantiedagen, overwerk en pensioen. In een cao staan...

Wanneer is er recht op nabestaandenpensioen? Naast het ouderdomspensioen is er vaak via de werkgever ook nog een ander pensioen verzekerd: het nabestaanden- of partnerpensioen. Een nabestaandenpensioen...