Prijsstijgingen in de bouw: wie betaalt hiervoor de rekening?

stel staat in huis in aanbouw

De bouw heeft te maken met steeds hogere prijzen. Materialen zoals staal, hout en glas zijn duurder geworden. De loonkosten van werknemers van de aannemer en onderaannemers stijgen ook. Net als de transportkosten door de hoge brandstofprijzen. Misschien heeft u ook te maken met hogere bouwkosten. Hoe u hier het beste mee kunt omgaan leest u in dit artikel. 

Voorbeeld

U schakelt een aannemer in voor het leveren en plaatsen van aluminium kozijnen. U spreekt een prijs af. Tijdens de uitvoering van het werk wil de aannemer de prijs verhogen. Hoe voorkomt u dat de aannemer de prijs verhoogt?

Hoe komt het dat de prijzen stijgen?

De oorzaak is de inflatie door onder andere de hoge energieprijzen, de oorlog in Oekraïne, de onzekerheid in de financiële markten en doordat fabrieken dicht zijn geweest of minder geproduceerd hebben tijdens de Corona pandemie. Ook is er een tekort aan vaktechnisch personeel, zijn onderaannemers duurder geworden en duurt het transport langer en/of is het transport duurder geworden. 

Wat kunt u doen om prijsstijgingen te voorkomen? 

U kunt afspreken dat prijsstijgingen al in de vaste prijs zijn meegenomen. Dan weet u waar u toe bent. Of maak vooraf een verdeling van de risico’s bij prijsstijgingen. Bijvoorbeeld wanneer en met welk bedrag de prijs verhoogd kan worden. Het is ook belangrijk om te kijken in de algemene voorwaarden of daar al afspraken in staan over prijsstijgingen. Wilt u andere afspraken maken dan in de algemene voorwaarden staan, dan kunt u deze bepalingen in de algemene voorwaarden uitsluiten. Doe dit in overleg met de aannemer. 

Wat kunt u doen als u toch te maken krijgt met een prijsstijging?

Kijk eerst in de overeenkomst en de algemene voorwaarden wat is afgesproken. In principe geldt afspraak is afspraak. Wanneer u een vaste prijs heeft afgesproken, betaalt u meestal alleen wat u heeft afgesproken. Het risico voor de prijsstijgingen ligt dan vaak bij de aannemer. Is een richtprijs afgesproken, dan kan deze met 10% worden overschreden door de aannemer. Is er geen prijs afgesproken, dan bent u een redelijke prijs verschuldigd. In sommige overeenkomsten of algemene voorwaarden is een bepaling opgenomen hoe om te gaan met prijsstijgingen. Hierin is opgenomen wanneer de aannemer een prijsstijging kan doorvoeren en met welk bedrag. 

Wat als de overeenkomst niets vermeldt over prijsstijgingen?

De aannemer moet u waarschuwen voor kostenverhogende omstandigheden. Is er niets afgesproken, dan geeft de wet aan dat wanneer de aannemer prijsstijgingen wil doorvoeren de aannemer de rechter dan moet vragen om de prijs aan te passen. Dit kan ook wanneer u een vaste prijs heeft afgesproken. De rechter wijst dit verzoek alleen toe als de aannemer tijdens het sluiten van de overeenkomst geen rekening had hoeven te houden met de prijsstijging. Ook moet de aannemer u op tijd waarschuwen voor de prijsstijging. Dit om u als opdrachtgever de kans te geven om extra kosten te voorkomen, bijvoorbeeld door de overeenkomst (gedeeltelijk) op te zeggen of het werk te vereenvoudigen. Bij een (gedeeltelijke) opzegging betaalt u alleen de werkzaamheden die door de aannemer uitgevoerd zijn. Het opzeggen van een overeenkomst heeft juridische gevolgen. Het is verstandig om hier vooraf advies over te vragen. Wij helpen u daar graag mee. 

Blijf in gesprek met de aannemer

Het is voor iedereen een onzekere tijd. Het is niet duidelijk hoe de prijzen zich ontwikkelen. Probeer samen met de aannemer in goed overleg voor het sluiten van de overeenkomst en tijdens de uitvoering van de overeenkomst naar een redelijke oplossing te kijken.

Onze juristen helpen u graag wanneer u nog vragen heeft

Ook wanneer u hulp nodig heeft bij het vastleggen van de problemen of gebreken. Of bijvoorbeeld bij het schrijven van een brief aan de aannemer. Neem hiervoor contact met ons op.