Mijn buren denken aan het indienen van een bezwaar tegen onze omgevingsvergunning. Mag ik toch starten met de bouw?

In dit artikel leest u of u mag gaan bouwen, als uw buren aangeven een bezwaar in te dienen tegen de omgevingsvergunning die u van de gemeente kreeg.

Voorbeeld

U wil graag een aanbouw aan uw huis en hebt daarvoor een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente. Die heeft u ook gekregen, dus u wil graag starten met bouwen. Uw buren zien uw aanbouw niet zitten en hebben u verteld dat zij bezwaar gaan maken bij de gemeente. Mag u nu al gaan bouwen?

U kunt starten met bouwen, maar niet zonder risico

Zodra de omgevingsvergunning aan u is verleend, kunt u daarvan gebruik maken. De vergunning is in werking getreden. Alleen staat de vergunning nog niet ‘in rechte vast’. Zolang uw buren en andere belanghebbenden nog bezwaar kunnen maken, kan de gemeente uw vergunning alsnog intrekken.

Als u dan toch begonnen bent met de bouw, bestaat de kans dat u het bouwwerk op eigen kosten moet afbreken. Houd er dus altijd rekening mee dat uw vergunning definitief (‘onherroepelijk’) is als de bezwaar- of beroepstermijn ongebruikt is verstreken.

Ook is het mogelijk dat de buren - naast het bezwaar - een ‘verzoek tot voorlopige voorziening’ vragen aan de bestuursrechter om de bouw tegen te gaan of een halt toe te roepen. De voorzieningenrechter kan de omgevingsvergunning schorsen totdat is beslist op het bezwaar van uw buren.

Twijfelt u of heeft u nog andere vragen?

Neem dan contact met ons op. Onze juristen helpen u graag verder.