Discussie met gemeente over eigendom (gemeente)grond. Wat nu?

Patricia woont al sinds begin jaren ‘90 met veel plezier in een woning in een rustige woonwijk in de stad. Haar tuin grenst aan de achterzijde aan een groenstrook van de gemeente. Bij de verkoop van de bouwgrond had de gemeente zelfs bepaald dat er alleen ‘groene’ erfafscheidingen mochten komen, zoals een heg. Patricia en haar buren planten na oplevering van hun woningen in 1995 allemaal heggen aan, ook aan de achterzijde langs de groenstrook.

Hebben burgers extra grond aan hun tuin toegevoegd?

De laatste jaren letten gemeenten meer op of burgers al dan niet stiekem hun tuin hebben uitgebreid naar gemeentegrond. Ook de gemeente van Patricia besloot zo’n onderzoek te doen. De gemeente vergeleek luchtfoto’s met kadasterkaarten. Zo dacht de gemeente te zien dat Patricia en haar buren een strook van de groenstrook aan hun tuin hadden toegevoegd. Op de luchtfoto leek de heg gedeeltelijk op gemeentegrond te staan.

Het kadaster kan een grensreconstructie uitvoeren

De gemeente vroeg Patricia en haar buren om de strook grond te ontruimen. Zij weigerden dat. Patricia en haar buren stelden niet te weten dat zij gemeentegrond in bezit hadden. En als ze al gemeentegrond in bezit hadden, dan was dat al meer dan 20 jaar. Volgens hen was de zaak verjaard. Patricia en haar buren vroegen om een grensreconstructie door het kadaster.

Een grondeigenaar kan teruggave van grond eisen

De gemeente deed een beroep op een uitspraak van de Hoge Raad van februari 2017. De Hoge Raad bepaalde dat de grondeigenaar die zijn grond heeft verloren door verjaring, een schadevergoeding kan vorderen van degene die de grond onrechtmatig in bezig heeft genomen. En volgens de Hoge Raad kon de grondeigenaar zelfs teruggave van de grond vorderen als schadevergoeding in natura.

Stammen van de heg staan op eigen grond

We overtuigden de gemeente om eerst een grensreconstructie door het kadaster te laten doen. Want op een luchtfoto is niet te zien waar de grens precies ligt. Uit de grensreconstructie bleek dat de stammen van de haag gewoon op de grond van Patricia en haar buren stonden. Er was geen sprake van dat Patricia of haar buren grond van de gemeente in bezit hadden genomen. De takken van de haag groeiden wel over de grens, maar Patricia en haar buren gingen deze terugsnoeien. De zaak liep dus met een sisser af. En de gemeente betaalde de kosten van het kadaster.

Heeft u vragen over uw situatie?

Loopt u net als Patricia uit het voorbeeld aan tegen problemen rondom uw grondbezit? Neem dan contact met ons op. Onze juristen helpen u graag verder.