Hoe kan ik bezwaar maken tegen een beslissing van een overheidsinstantie?

Bij het verbouwen komen veel mensen in aanraking met een overheidsinstantie (ook wel bestuursorgaan genoemd) zoals de gemeente. Bijvoorbeeld wanneer u een vergunning aanvraagt. In sommige gevallen valt de beslissing van zo'n overheidinstantie nadelig voor u uit. Wij vertellen u hoe daar bezwaar tegen maakt.

Voorbeeld

U wilt uw woning graag uitbreiden met een aanbouw. Voor deze aanbouw heeft u een (omgevings)vergunning nodig. U heeft de vergunning aangevraagd bij uw gemeente, maar de gemeente heeft uw aanvraag afgewezen. U bent het daar niet mee eens en wilt bezwaar maken.

U kunt bezwaar maken door een bezwaarschrift te versturen

U maakt bezwaar door een bezwaarschrift te sturen naar de overheidsinstantie die de beslissing heeft genomen. In de meeste gevallen staat onderaan de beslissing hoe u het bezwaarschrift kunt indienen. Staat dat er niet, dan kunt u contact opnemen met de overheidsinstantie en deze gegevens opvragen. Meestal kunt u het bezwaarschrift digitaal indienen. Dit kan alleen als dat in de beslissing staat. Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken worden ingediend. Deze 6 weken gaan in op de dag dat de beslissing (waar u het niet mee eens bent) is verzonden. Het is verstandig om uw bezwaar ruim op tijd in te dienen. Uw bezwaar wordt namelijk niet behandeld als u te laat bent.

Aan het opstellen van het bezwaarschrift zijn eisen verbonden

U moet in ieder geval het volgende in uw bezwaarschrift vermelden:

  • Uw naam, adres en woonplaats;
  • De datum waarop u het bezwaarschrift heeft geschreven;
  • Informatie over de beslissing waartegen u bezwaar maakt (zoals de datum en het kenmerk van de beslissing);
  • De reden waarom u bezwaar maakt;
  • Uw (digitale) handtekening. 

Brengt een bezwaarschrift indienen kosten met zich mee?

Het indienen van een bezwaarschrift kost geen geld.

Binnen welk termijn kunt u reactie verwachten?

In het algemeen kunt u binnen 6 weken reactie verwachten. Deze 6 weken gaan in vanaf het moment dat u geen bezwaar meer kunt maken. Houd er rekening mee dat de beslissing op uw bezwaar met nog eens 6 weken kan worden uitgesteld. Soms geldt direct al een beslistermijn van 12 weken. Het gaat dan om de situatie dat een overheidsinstantie een adviescommissie heeft ingesteld. Deze termijn van 12 weken kan vervolgens ook weer met 6 weken worden verlengd. Als het langer duurt dan deze eerste 6 of 12 weken, krijgt u daarvan bericht. 

Wat kunt u doen als u niet (op tijd) een reactie krijgt?

In sommige situaties heeft u dan recht op een dwangsom. Dit betekent dat u een geldbedrag van de overheidsinstantie krijgt. Voordat u hier recht op heeft moet u de overheidsinstelling wel eerst een ingebrekestelling sturen. U kunt een invulbare ingebrekestelling downloaden op de site van de Rijksoverheid

Komt u er niet uit met de overheidsinstantie?

We kunnen ons voorstellen dat dit heel vervelend is en dat u in zo'n situatie graag geholpen wil worden. Dus wilt u weten of en wat u aan de beslissing van de overheidsinstantie kunt doen? Neem dan contact op met onze juridische experts. Zij helpen u graag bij het beantwoorden van uw vragen.