Door het coronavirus in het buitenland in quarantaine. Wat regel ik met mijn werkgever?

Het coronavirus (COVID-19) is inmiddels een pandemie geworden. Vanwege de snelle wereldwijde verspreiding van het coronavirus, worden in veel landen mensen preventief in quarantaine gesteld, om zo verspreiding te voorkomen. In dit artikel leest u wat uw rechten rondom vakantiedagen en salaris zijn als u tijdens uw vakantie in quarantaine wordt gesteld.

Voorbeeld

Vanwege een mogelijke besmetting met het coronavirus bent u tijdens uw vakantie verplicht in quarantaine gesteld. Vanwege het risico op verspreiding van het coronavirus moet u 2 weken langer op uw vakantieadres blijven. Wat zijn de gevolgen voor uw vakantiedagen en betaling van uw salaris als u vanwege het virus verplicht in quarantaine wordt gesteld?

2 situaties bij quarantaine door het coronavirus

We kunnen 2 situaties onderscheiden als u vanwege het corona virus in quarantaine bent gesteld:

  1. u bent ziek;

  2. u bent niet ziek, maar zit wel in quarantaine.

1. U bent ziek

Is het duidelijk dat u met het coronavirus besmet bent en ziek bent geworden tijdens uw vakantie? Dan geldt dat dagen waarop u tijdens een vastgestelde vakantie ziek bent niet als vakantiedagen gelden. Die ziektedagen worden dus niet op uw vakantiedagensaldo in mindering gebracht.

Daarop bestaan 2 uitzonderingen:

  1. U geeft uw werkgever toestemming om die ziektedagen toch op uw vakantiedagensaldo in mindering te brengen.

  2. In de arbeidsovereenkomst, de cao of het personeelshandboek staat dat deze ziektedagen in mindering kunnen worden gebracht op de bovenwettelijke vakantiedagen.
    Of u tijdens deze ziektedagen 70% of 100% van uw loon krijgt doorbetaald, is afhankelijk van uw arbeidsovereenkomst en/of een eventuele cao.

2. U bent niet ziek, maar zit wel in quarantaine

Als u niet ziek bent geworden door het coronavirus maar wel in quarantaine zit, is er sprake van overmacht. De wet kent als uitgangspunt dat als er geen arbeid wordt verricht, er wel recht is op loon, behalve als de werknemer door zijn eigen schuld niet kan werken. Als een werknemer tijdens zijn vakantie in quarantaine komt te zitten, is dat echter ook niet iets waar de werkgever invloed op heeft. Dat betekent doorgaans dat hij geen loon hoeft door te betalen. Rechtspraak daarover is er niet. Mogelijk biedt hier een beroep op goed werkgeverschap een oplossing. Of kunt u deze situatie gelijk stellen met een ziekmelding. In de praktijk moeten werkgever en werknemer samen zoeken naar een redelijke oplossing.

Meer over het coronavirus

Bekijk onze speciale pagina over het coronavirus