Wat als ik niet tevreden ben?

Wij willen dat u tevreden bent over onze juridische hulp. Bent u niet tevreden? Laat het ons dan weten. Wij waarderen het als u een klacht indient. Dat kan als u een klant bent, maar ook als u contact met ons heeft als advocaat, tussenpersoon of tegenpartij. Onder een klacht verstaan wij iedere uiting van onvrede over onze dienstverlening. Wij luisteren graag naar u en zoeken samen naar een oplossing voor uw klacht. Daarnaast gebruiken we uw feedback om doorlopend onze dienstverlening te verbeteren.

Hoe vertelt u ons over uw klacht?

U kunt dat op 4 manieren doen. 

 1. Online - Vul het klachtenformulier in.
 2. Telefonisch - Bel ons om uw klacht door te geven. U bereikt ons op werkdagen van 8.30 uur tot 18.00 uur op 088 462 24 45.
 3. Per e-mail - Stuur een e-mail met uw klacht naar: klachtenteam@achmearechtsbijstand.nl.
 4. Per brief - Stuur een brief met uw klacht aan: 

Stichting Achmea Rechtsbijstand
Klachtenteam
Postbus 4116
7320 AC Apeldoorn

Welke gegevens hebben wij van u nodig?

Om uw klacht goed te kunnen bekijken, vragen wij u om een aantal gegevens.

 • Uw naam, adres en het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent;
 • uw zaaknummer (R-nummer);
 • een omschrijving van uw klacht;
 • de oplossing die u wenst;
 • eventuele bijlagen om uw klacht te onderbouwen.

Wat doen wij als uw klacht is ontvangen?

Binnen 5 werkdagen ontvangt u een reactie op uw klacht. Kunnen wij uw klacht meteen oplossen? Dan doen we dat. Soms moeten wij iets uitzoeken om u een goed antwoord te geven. Dan hoort u van ons wat de vervolgstappen zijn en wanneer u een oplossing van ons kunt verwachten.

Bent u niet tevreden over hoe uw klacht behandeld is?

Dan heeft u 2 vervolgmogelijkheden.

 1. U kunt binnen 3 maanden een klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiƫle Dienstverlening (Kifid).
  U kunt uw klacht op 2 manieren melden bij het Kifid:

  - Door een klacht op papier te sturen naar: Postbus 93257, 2509 AG Den Haag;
  - Door online een klacht in te dienen via mijn.kifid.nl.

  Het Kifid neemt uw klacht alleen in behandeling als u eerst een klacht bij ons hebt ingediend en een inhoudelijke reactie hebben ontvangen. Meer informatie hierover vindt u op de website van het Kifid. Het Kifid behandelt overigens alleen klachten van consumenten.
 2. U kunt naar de rechter
  Uw meningsverschil met ons valt niet onder de dekking van uw rechtsbijstandverzekering. Stelt de rechter u in het gelijk? Dan vergoeden wij achteraf de redelijke en noodzakelijke kosten die u hebt gemaakt voor deze juridische hulp. Meer informatie hierover leest u in de polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandverzekering.