Klachten

Wij willen dat u tevreden bent over onze juridische hulp. Bent u niet tevreden? Laat het ons dan weten. Wij waarderen het als u een klacht indient. Dat kan als u een klant bent, maar ook als u contact met ons heeft als advocaat, tussenpersoon of tegenpartij. Onder een klacht verstaan wij iedere uiting van onvrede over onze dienstverlening. Wij luisteren graag naar u en zoeken samen naar een oplossing voor uw klacht. Daarnaast gebruiken we uw feedback om doorlopend onze dienstverlening te verbeteren.

Hoe geef ik een klacht door?

Hoe vertelt u ons over uw klacht?

U kunt dat op 4 manieren doen.

 1. Online - Vul het klachtenformulier in.
 2. Telefonisch - Bel ons om uw klacht door te geven. U bereikt ons op werkdagen van 8.30 uur tot 18.00 uur op 088 462 24 45.
 3. Per e-mail - Stuur een e-mail met uw klacht naar: klachtenteam@achmearechtsbijstand.nl.
 4. Per brief - Stuur een brief met uw klacht aan:

  Stichting Achmea Rechtsbijstand
  Klachtenteam
  Postbus 4116
  7320 AC Apeldoorn
Welke gegevens hebben wij van u nodig?

Om uw klacht goed te kunnen bekijken, vragen wij u om een aantal gegevens.

 • Uw naam, adres en het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent;
 • uw zaaknummer (R-nummer);
 • een omschrijving van uw klacht;
 • de oplossing die u wenst;
 • eventuele bijlagen om uw klacht te onderbouwen.
Wat doen wij als u een klacht meldt?
U krijgt binnen 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging van uw klacht. Als u dat wilt, kunt u daarna de klacht met de klachtbehandelaar bespreken. Kunnen we het probleem meteen oplossen? Dan doen we dat natuurlijk. Vaak is extra onderzoek - waaronder hoor en wederhoor - nodig om uw klacht te beoordelen. We bespreken dan samen de vervolgstappen en wanneer u een oplossing kunt verwachten. De oplossing en afhandeling van uw klacht delen we in ieder geval ook schriftelijk met u.
Bent u niet tevreden over de behandeling van uw klacht?

Dan heeft u de volgende 3 mogelijkheden:

 1. U kunt binnen 3 maanden een klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

  U kunt uw klacht op 2 manieren melden bij het Kifid:

  - Door een klacht op papier te sturen naar: Postbus 93257, 2509 AG Den Haag;
  - Door online een klacht in te dienen via mijn.kifid.nl.

  Het Kifid neemt uw klacht alleen in behandeling als u eerst een klacht bij ons hebt ingediend en een inhoudelijke reactie hebben ontvangen. Meer informatie hierover vindt u op de website van het Kifid. Het Kifid behandelt overigens alleen klachten van consumenten.
 2. U kunt naar de rechter.

  Uw meningsverschil met ons valt niet onder de dekking van uw rechtsbijstandverzekering. Stelt de rechter u in het gelijk? Dan vergoeden wij achteraf de redelijke en noodzakelijke kosten die u hebt gemaakt voor deze juridische hulp. Meer informatie hierover leest u in de polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandverzekering.
 3. U kunt klagen bij de Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën).

  Het tuchtrecht heeft als belangrijkste doel het zorgen voor een goede kwaliteit van beroepsuitoefening. Anders dan bij het Kifid is het tuchtrecht er niet voor het oplossen van meningsverschillen. In het reglement van de Tuchtraad staat beschreven wie met welke soort klachten terecht kan bij de Tuchtraad. U kunt als consument normaal gesproken niet rechtstreeks bij de Tuchtraad klagen over de eigen verzekeraar. Tuchtklachten moet u dan ook eerst bij het Kifid indienen. Ook de voorzitter van de Commissie van Beroep van Kifid, de Ombudsman Pensioenen en de Letselschaderaad kunnen klachten doorsturen naar de Tuchtraad.

Geschillenregeling

Misschien heeft u een ander idee over de aanpak van uw zaak. Bespreek dit gerust met uw jurist. Uw jurist zoekt dan samen met u naar een oplossing. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u gebruik maken van de geschillenregeling. Het meningsverschil moet dan gaan over de vraag of er een juridisch redelijke kans is het gewenste resultaat te behalen. Of over hoe wij de zaak juridisch inhoudelijk verder moeten behandelen. Dit meningsverschil leggen we dan samen voor aan een onafhankelijke deskundige. Wij betalen de kosten van dit advies. Het is een bindend advies, dat door ons wordt gevolgd. Vraag uw jurist om meer informatie of lees de polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandverzekering.

Tevreden? Ontevreden? Laat het ons weten

Wij horen graag wat u vindt van de manier waarop wij u helpen. Dat geeft ons de kans om onze dienstverlening steeds weer te verbeteren.


Wie zijn wij?

Stichting Achmea Rechtsbijstand is een onafhankelijke juridische dienstverlener met rum 750 juristen. Onze juristen hebben 1 doel voor ogen: het opkomen voor de belangen van onze klanten. Als stichting hebben we en Raad van Toezicht, die toezicht houdt op de onafhankelijkheid en kwaliteit van onze rechtshulpverlening.

Stichting Achmea Rechtsbijstand ontvangt jaarlijks ongeveer 119.000 hulpvragen.

Onze ruim 750 juristen hebben de juiste kennis en ervaring in huis.

Wij komen voor u op en helpen u verder. Met persoonlijke, juridische en praktische oplossingen.

Twee collega's die een zaak bespreken

Voor wie werken wij?

De juristen van Stichting Achmea Rechtsbijstand geven onafhankelijk juridische hulp aan mensen met een rechtsbijstandverzekering bij Interpolis, Centraal Beheer, FBTO, Avéro Achmea of InShared. 

Interpolis logo
Centraal Beheer logo
FBTO logo
Avero logo
Inshared