U wilt eerder stoppen met een particuliere opleiding. Moet u het volledige lesgeld betalen?

In dit artikel leest u welke rechten u als cursist of student hebt als u eerder wilt stoppen met een training, cursus of opleiding bij een particuliere onderwijsinstelling.

Voorbeeld

U bent enthousiast begonnen aan een particuliere opleiding, cursus of training en u komt erachter dat u niet voldoende tijd kunt vrijmaken of de opleiding spreekt u minder aan dan verwacht. U wilt dus eerder stoppen. U vraagt zich af of u dan nog het volledige lesgeld moet betalen.

Een studieovereenkomst kan altijd worden opgezegd

Als u een opleiding, training of cursus start, gaat u een studieovereenkomst aan met de onderwijsinstelling. Deze overeenkomst kan altijd worden opgezegd. Het maakt daarbij niet uit welke bepalingen de instelling voorschrijft.

De onderwijsinstelling heeft recht op een redelijk loon

De onderwijsinstelling heeft wel recht op een redelijk loon voor het werk dat zij al hebben gedaan en de lessen die u eventueel al hebt gevolgd. De annuleringsvoorwaarden van de onderwijsinstelling zijn hierbij niet leidend.

Wat redelijk is, verschilt per situatie

Als u lesgeld moet betalen is het niet direct te zeggen of het gevraagde bedrag redelijk is. Dit hangt af van verschillende factoren, zoals:

  • Hoe lang de opleiding in totaal duurt;
  • Hoe lang u lessen hebt gevolgd;
  • De hoogte van het lesgeld;
  • De kosten die de opleider heeft gemaakt.

Wat kunt u doen?

Als u uw opleiding, cursus of training eerder wilt stoppen, dan kunt u het beste bij de onderwijsinstelling navragen welke kosten u moet betalen. Vraagt de instelling het volledige lesgeld, dan kunt u hen erop wijzen dat zij alleen een redelijk loon mogen vragen voor de werkzaamheden die al gedaan zijn.