Een negatief bindend studieadvies. Wat kan ik nu doen?

In dit artikel leest u onder welke voorwaarden u als student een negatief bindend studieadvies kunt ontvangen en wat u kunt doen als u het niet eens bent met dit advies.

Voorbeeld

U volgt een opleiding bij een onderwijsinstelling en u heeft in het eerste jaar een negatief bindend studieadvies ontvangen. U bent het niet eens met dit advies en u wilt toch graag verder met de opleiding.

Wat betekent het bindend studieadvies?

Het bindend studieadvies is het aantal studiepunten dat studenten in het eerste jaar van een opleiding moeten halen. Als ze dit aantal punten niet halen dan mogen ze niet verder gaan met de opleiding. De meeste hbo-instellingen en universiteiten hebben een bindend studieadvies. Per 1 augustus 2018 geldt het bindend studieadvies ook in het mbo-onderwijs.

Dit zijn de regels bij een negatief bindend studieadvies in het mbo-onderwijs

Een mbo-onderwijsinstelling moet de volgende regels volgen:

 • De onderwijsinstelling moet het advies geven tussen 9 en 12 maanden na de start van de opleiding;

 • Er is sprake van onvoldoende studievorderingen;

 • Er wordt rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden;

 • Er zijn voldoende voorzieningen om de student in staat te stellen de opleiding succesvol af te ronden;

 • De student krijgt een schriftelijke waarschuwing met een verbetertermijn;

 • De onderwijsinstelling doet zijn best om de student te begeleiden naar een andere opleiding.

Dit zijn de regels bij een negatief bindend studieadvies in het hbo of wo-onderwijs

Een hbo of wo-onderwijsinstelling moet de volgende regels volgen:

 • Iedere student ontvangt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar een advies over de voortzetting van zijn of haar studie;

 • Er wordt rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden;

 • De studieresultaten voldoen niet aan de vooraf vastgestelde vereisten;

 • De student ontvangt vooraf een schriftelijke waarschuwing met een redelijke termijn waarbinnen de studieresultaten moeten zijn verbeterd;

 • De onderwijsinstelling geeft de student de gelegenheid om te worden gehoord. 

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met het studieadvies?

Wanneer u een negatief bindend studieadvies hebt ontvangen en u vindt dat de onderwijsinstelling zich niet aan de regels heeft gehouden, dan heeft u de mogelijkheid om in beroep te gaan:

 • Mbo opleiding: u heeft de mogelijkheid om binnen 2 weken in beroep te gaan bij de Commissie van beroep voor de examens van de onderwijsinstelling.

 • Hbo of wo opleiding: u heeft in de meeste gevallen de mogelijkheid om binnen 6 weken in beroep te gaan bij het College van beroep voor de examens. U kunt deze termijn voor de zekerheid raadplegen in het onderwijs- en examenreglement (OER) van uw onderwijsinstelling.

Kunt u hier hulp bij gebruiken of wilt u overleggen met een jurist? Onze juristen helpen u graag verder.