Wat betekent de Wkb voor aannemers?

Bent u aannemer en werkt u in 2024 in de bouw of verbouw? Zorg dan dat u weet wat de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) inhoudt. Deze wet is sinds 1 januari 2024 van kracht. Op deze pagina leest u het antwoord op vragen van aannemers over de Wkb.

Hoe beïnvloedt de Wkb mijn bouwproject?

De Wkb heeft invloed op uw bouwproject doordat het strengere eisen stelt aan de kwaliteitsborging en documentatie. Dit betekent dat u als bouwer of verbouwer meer verantwoordelijkheid draagt voor de kwaliteit van het werk en de bijbehorende rapportage. U moet zich houden aan wettelijke voorschriften om ervoor te zorgen dat uw project aan de vereiste normen voldoet.

Wat zijn de nieuwe eisen voor kwaliteitsborging die ik moet volgen?

Onder de Wkb moet de initiatiefnemer een goedgekeurde kwaliteitsborger inschakelen. Deze professional is verantwoordelijk voor het toezicht op de bouwkwaliteit van uw project. U moet de technische voorschriften en normen strikt volgen. Houd dus rekening met toezicht door deze kwaliteitsborger tijdens de bouw.

Wat zijn onder de Wkb mijn aansprakelijkheden als bouwer of verbouwer?

Als bouwer of verbouwer bent u onder de Wkb aansprakelijk voor de kwaliteit van het uitgevoerde werk. Dit omvat de verantwoordelijkheid voor gebreken en fouten in het bouwproces. Zelfs problemen die tijdens de oplevering niet zijn ontdekt, vallen onder de Wkb onder uw verantwoordelijkheid.

Wie is verantwoordelijk voor het toezicht op de bouwkwaliteit onder de Wkb?

Het toezicht op de bouwkwaliteit onder de Wkb wordt uitgevoerd door de kwaliteitsborger. Deze professional controleert en beoordeelt of het werk aan de vereiste normen voldoet. U zult waarschijnlijk nauw samenwerken met de kwaliteitsborger om te voldoen aan de Wkb-voorschriften.

Welke eisen stelt de wkb aan de oplevering van het project en het opleverdossier?

Onder de Wkb zijn er 2 soorten dossiers: het opleverdossier en het dossier bevoegd gezag. Het opleverdossier, met relevante tekeningen en berekeningen, is bestemd voor de opdrachtgever. Hierover kunt u eventueel met de opdrachtgever individuele afspraken maken.

Het dossier bevoegd gezag is bestemd voor de relevantie instanties, zoals de gemeente of andere overheid. De initiatiefnemer geeft dit dossier af bij gereedmelding van het werk.

Hoe zijn de rechten van de consument veranderd onder de Wkb?

Onder de Wkb hebben consumenten versterkte rechten. Ze krijgen meer informatie en meer zekerheid dat hun huis voldoet aan de wettelijke eisen voor kwaliteit. Dit verhoogt de bescherming van consumenten bij bouwprojecten.

Wat zijn de gevolgen als ik niet aan de eisen van de Wkb voldoe?

Het niet voldoen aan de eisen van de Wkb kan ernstige gevolgen hebben. Voorkom problemen en bescherm uw reputatie door aan de wettelijke vereisten te voldoen.

Moet ik samenwerken met professionals, zoals een kwaliteitsborger of een juridisch adviseur?

Om aan de Wkb te voldoen zult u veel samenwerken met kwaliteitsborgers. Daarnaast kan juridisch advies u helpen om te begrijpen hoe u aan de wettelijke verplichtingen kunt voldoen.

Vragen over de Wkb voor ondernemers

Bouwvakker metselt een muur

Bent u ondernemer in de bouw en heeft u juridische vragen over de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen? Meld ze bij onze juristen. We helpen u graag verder.

Zaak melden
Bouwvakker metselt een muur