Veranderingen voor ondernemers die met zzp’ers werken

Door een recente uitspraak van de Hoge Raad kan een zzp’er sneller als werknemer worden aangemerkt. In dit artikel leest u wat de Hoge Raad heeft besloten over zzp’ers met wie u veelvuldig werkt als ondernemer.

Voorbeeld

U bent ondernemer en werkt veel met zzp’ers. Dat doet u onder andere vanwege de kosten ten opzichte van een reguliere werknemer en de risico’s, zoals doorbetaling bij ziekte. Welke invloed heeft de uitspraak van de Hoge Raad van 6 november 2020 op uw werkbeleid met zzp’ers?

Is de zzp’er een werknemer of niet?

Een werknemer is een persoon die een arbeidsovereenkomst met u heeft gesloten. Maar ook iemand die voldoet aan de volgende vereisten is een werknemer: De persoon verricht arbeid voor u;

  1. gedurende een zekere tijd;
  2. tegen loon en;
  3. er bestaat een gezagsverhouding tussen u en deze persoon.

In de jurisprudentie (uitspraken van rechters) is gebleken dat de naam van de overeenkomst geen invloed heeft op de status van de persoon. Veel personen worden gezien als werknemer vanwege de gezagsverhouding. Ook als de zzp’er een factuur inclusief BTW stuurt, het belangrijkste kenmerk van een zzp’er. Een rechter kijkt namelijk naar alle omstandigheden. Kortom: belangrijk is wat beide partijen bij het sluiten van de overeenkomst voor ogen hebben en de manier waarop zij uitvoering geven aan de overeenkomst.

Wanneer wordt de zzp’er gezien als werknemer?

Om te bepalen of een zzp’er als werknemer wordt gezien, wordt gekeken naar wat de partijen hebben bedoeld bij de overeenkomst en de feitelijke uitvoering van die overeenkomst. U kunt denken aan de volgende aanknopingspunten. De zzp’er wordt gezien als werknemer als:

  • De zzp’er voor zijn inkomsten afhankelijk is van de werkzaamheden bij 1 opdrachtgever. De zzp’er heeft weinig tot geen andere opdrachtgevers;
  • De zzp’er tijdens ziekte of vakantie niet wordt vervangen door een andere zzp’er;
  • De zzp’er alleen verlof kan opnemen in overleg met de opdrachtgever;
  • De zzp’er niet zelf kan beslissen over zijn uren en uurloon.

De gevolgen als de zzp'er wordt gezien als werknemer

Als een zzp’er wordt gezien als werknemer kunnen de gevolgen voor de ondernemer ernstig zijn. De zzp’er kan net als de werknemers dan een vergelijkbaar loon, bonussen en overige uitkeringen vragen aan de ondernemer of betaling conform de geldende cao. Het pensioenfonds kan de ondernemer wijzen op de verplichte afdracht van pensioenpremie en deze bij de ondernemer vorderen. Ook de Belastingdienst kan bij de ondernemer loonbelasting heffen over de afgelopen 5 jaar. Die loonbelasting kan de ondernemer dan meestal niet meer vorderen van de zzp’er. U zit daar als ondernemer natuurlijk niet op te wachten. Verderop in dit artikel leest u onze tips om dit te voorkomen.

Nieuwe ontwikkelingen bij de status van de zzp’er en zijn opdrachtgever

De naam van de overeenkomst is al jaren niet doorslaggevend voor de status van werknemer of zzp’er, want zoals eerder aangegeven kijkt een rechter naar alle omstandigheden van het geval. Het gaat dan ook echt om de inhoud van de overeenkomst. Op 6 november 2020 heeft de Hoge Raad dit extra vastgelegd. De rechter zegt dat de bedoeling of intentie van de partijen niet meer van belang is bij de beoordeling van hun relatie tot elkaar. De rechter kijkt naar de rechten en verplichtingen die de ondernemer en de zzp’er zijn overeengekomen in de overeenkomst. De inhoud van de overeenkomst wordt niet puur beoordeeld op de taalkundige bewoordingen, maar er wordt ook gekeken naar datgene wat de partijen over en weer van elkaar mogen verwachten, gericht op bijvoorbeeld kennis. Dit is de zogenoemde Haviltex -norm. Op dat moment kan worden beoordeeld of er sprake is van een opdrachtovereenkomst (zzp’er) of een arbeidsovereenkomst (werknemer).

Controleer de overeenkomst met uw zzp’ers

Het is goed om de overeenkomst die u heeft gesloten met een zzp’er te controleren op de inhoud. Komt de inhoud overeen met de beschreven aanknopingspunten van hierboven? Het advies is dan om de inhoud van de overeenkomst aan te passen. De gegeven aanknopingspunten in dit artikel maken samen niet de volledige lijst, want elke situatie is anders. Twijfelt u? Neem dan contact op met de juristen van Stichting Achmea Rechtsbijstand. Wij adviseren u graag.

Advies voor ondernemers en zzp’ers

Wij adviseren om goed te kijken naar de gezagsverhoudingen tussen de ondernemer en de zzp’er en naar de feitelijke uitvoering van de overeenkomst. De recente uitspraak van de Hoge Raad kan ervoor zorgen dat een zzp’er sneller als werknemer wordt aangemerkt. Of dit in de praktijk ook gaat gebeuren, is voor nu nog onduidelijk. De rechter heeft namelijk geen nieuwe voorwaarden gegeven aan de kwalificatie van arbeidsovereenkomst of opdrachtovereenkomst. Maar voorkomen is beter dan genezen.