Het door mij verkochte product is kapot. Moet ik kosteloos repareren?

Als u als ondernemer producten verkoopt, verwachten uw klanten een bepaalde levensduur van die producten. Soms gebeurt het dat een verkocht product na enige tijd niet meer juist werkt. In dit artikel leest u wat u kunt doen als u een product heeft verkocht aan een klant dat kort na aankoop kapot gaat.

Voorbeeld

U verkoopt als detailhandelaar elektronicaproducten aan consumenten. 4 maanden na een verkoop staat uw klant in uw winkel omdat de door u verkochte televisie niet meer werkt. Moet u kosteloos repareren?

Regels bij consumentenkoop

Consumenten wordt in de wet goed beschermd. U bent verplicht om een product te leveren dat vrij is van gebreken en conform de koopovereenkomst is. Hierbij moet u de consument informeren over eventuele eigenschappen van het product waar de consument niet direct rekening mee hoeft te houden. Bijvoorbeeld als de televisie een zogenaamde ‘tweedekans’ televisie is of afwijkende aansluitingen heeft. Als het product niet voldoet aan de overeenkomst, dan is er sprake van een gebrek. De consument kan u als verkoper hier op aanspreken. U bent de contractspartij en het eerste aanspreekpunt voor de consument.

Als het gebrek ontstaat binnen 12 maanden na aankoop

Bij een consumentenkoop is in de wet het vermoeden opgenomen dat een gebrek dat ontstaat binnen 12 maanden na aankoop, al aanwezig was op het moment van die aankoop. De consument hoeft alleen maar aan te tonen dat het product niet (meer) aan de overeenkomst voldoet. Als het product niet meer werkt zoals het hoort dan is het bewijs van een gebrek geleverd. Meestal betekent dit dat u het product kosteloos moet repareren. Dit is pas anders als u kunt aantonen dat de consument het product bijvoorbeeld verkeerd heeft gebruikt.

Als het gebrek na 12 maanden ontstaat

Als het gebrek later dan 12 maanden na aankoop ontstaat, is het bewijsvermoeden niet meer van toepassing. Dan kan er nog wel sprake zijn van garantie op het product. Als er geen garantie van toepassing is, dan moet worden vastgesteld of het product gebrekkig is. De consument moet in dat geval bewijzen dat het product gebrekkig is. Hierbij spelen verschillende factoren een rol, zoals de prijs van het product en de gemiddelde levensduur.

Plichten van de verkoper bij een kapot product

Als het product gebrekkig is, moet de verkoper het product repareren of laten repareren. De kosten hiervoor zijn voor de verkoper. Als reparatie niet mogelijk is, moet de verkoper het product zelfs kosteloos vervangen. Dit geldt niet als het gebrek te gering is. Als het product niet meer leverbaar is, moet het product worden vervangen door een gelijkwaardig model. Een andere mogelijkheid is om de koopovereenkomst te ontbinden en de koper het aankoopbedrag terug te geven of om de prijs te verminderen. De klant moet hier dan wel mee instemmen.

Gebrek door onjuist gebruik

Kunt u aantonen dat onjuist gebruik de oorzaak is van het gebrek? Dan hoeft u het product niet te repareren of te vervangen. Bijvoorbeeld als uw klant het product verkeerd gebruikte of liet vallen.