Coronavirus en ZZP: opdrachten geannuleerd

Het kabinet heeft een aantal maatregelen getroffen om zelfstandigen te helpen als hun inkomen wegvalt door corona. In dit artikel leest u welke maatregelen voor ZZP’ers in tijden van corona er zijn. En u krijgt tips om afspraken met uw opdrachtgevers te maken.

Voorbeeld

U werkt als copywriter in een ZZP-constructie bij een event organisator. Door de corona-crisis zagen zij veel evenementen niet doorgaan. Daarom moeten zij fors gaan besparen op de (externe) uitgaven. Men heeft aangegeven om die reden niet langer gebruik te willen maken van uw diensten. 

Wat kan ik doen als opdrachten worden afgezegd door corona?

Gaat een opdracht niet door vanwege het coronavirus? Dan is het belangrijk wat u heeft afgesproken. Is er een schriftelijke overeenkomst of niet? Zijn algemene voorwaarden van toepassing? In de overeenkomst of algemene voorwaarden is vaak geregeld hoe en wanneer opgezegd of geannuleerd kan worden. En wat de gevolgen van annuleren zijn.

De opdracht na de coronacrisis alsnog doen

De uitbraak van het coronavirus treft iedereen in Nederland. Probeer er daarom vooral samen met uw opdrachtgever uit te komen. Misschien kunt u de afgesproken opdracht na de coronacrisis alsnog doen. Leg herziene afspraken - over bijvoorbeeld levertijd, prijs, maar ook een (gedeeltelijke) ontbinding – wel goed vast.

Annuleren vanwege overmacht

Door corona doet een afnemer of opdrachtgever misschien een beroep op overmacht. In sommige overeenkomsten of voorwaarden is geregeld hoe om te gaan met een overmachtsituatie. Daar wordt ook benoemd welke situatie overmacht oplevert. De gevolgen van het coronavirus kunnen namelijk een buitengewone omstandigheid opleveren. Daardoor kan een zelfstandige mogelijk de opdrachtgever niet verplichten de overeenkomst na te komen. Is het coronavirus wat u betreft geen sprake van een buitengewone omstandigheid en kan uw opdrachtgever op een later moment alsnog nakomen? Dan is ons advies uw opdrachtgever aan te schrijven en een redelijke termijn te gunnen de overeenkomst alsnog na te komen.

Misgelopen omzet door corona verhalen

Het is de vraag of u misgelopen omzet door het annuleren van opdrachten vanwege het coronavirus kunt verhalen. Het uitgangspunt van de wetgever is dat iedereen zijn eigen schade draagt. Tenzij er bijvoorbeeld sprake is van een wanprestatie of onrechtmatige daad. Het niet nakomen van de overeenkomst door het coronavirus is waarschijnlijk overmacht. De schade is dan niet te verhalen.

Regelingen voor ZZP’ers door het coronavirus

De overheid trekt voor ondernemers zoals zzp-ers miljarden uit om te helpen tijdens de coronacrisis.

  • ZZP’ers die door het coronavirus financieel getroffen worden, kunnen bij de gemeente een uitkering aanvragen. Deze uitkering vult het inkomen aan tot het sociaal minimum voor 3 maanden. Dit is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, ook wel Tozo.
    Ondernemers kunnen bij de gemeente een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. De lening bedraagt maximaal € 10.517. De rente voor deze lening is nog niet bekend, maar is waarschijnlijk laag.

  • Ondernemers die direct door de coronamaatregelen in de problemen komen, zoals de horeca, cultuursector en reisbranche, kunnen eenmalig een uitkering aanvragen voor een periode van 3 maanden. De ondernemer kan via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland eenmalig een compensatie van € 4.000 aanvragen.

  • Ondernemers kunnen uitstel aanvragen voor het betalen van belastingen. Dit geldt voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting loonbelasting en omzetbelasting (BTW). De duur hiervan is 3 maanden.

  • Voor bepaalde leningen bij de bank kan de overheid garant staan. Hier gelden wel strikte voorwaarden. Ondernemers kunnen de aanvraag hiervoor doen bij hun bank.

Voor ondernemers met personeel is er de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid.

Is omzet die ik door het coronavirus misloop te verzekeren?

Omzet die u door de coronamaatregelen misloopt is hoogstwaarschijnlijk niet te verzekeren. U kunt uiteraard voor alle zekerheid de polisvoorwaarden uw verzekering bekijken. Een situatie zoals het coronavirus en bijbehorende maatregelen en schade die u daardoor lijdt is meestal uitgesloten door een bedrijfsschadeverzekering. Ook voor toekomstig gemiste omzet en schade kunt u zich waarschijnlijk niet verzekeren.

Wilt u meer weten?

Ons team van juristen staat voor u klaar bij vragen over ondernemen. Bekijk hier hoe u ons kunt bereiken.