Datalek GGD rond Covid-testen

03-02-2021 - Onlangs werd bekend dat er grote datalekken hebben plaatsgevonden bij 2 instanties die coronatesten afnemen: U-Diagnostics en de GGD. In beide gevallen gaat het om gevoelige persoonsgegevens van mensen die zich hebben laten testen, zoals medische gegevens, adresgegevens, telefoon- en burgerservicenummers. Stichting Achmea Rechtsbijstand onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor klanten waarvan de persoonsgegevens mogelijk bij dit datalek betrokken zijn.

Zijn uw gegevens bij het datalek betrokken? Laat het ons weten

Als een datalek een hoog risico met zich meebrengt, bijvoorbeeld het risico op identiteitsdiefstal of –fraude, dan moet de organisatie dit melden aan de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt. Dit is bijvoorbeeld zo als er complete paspoortkopieën, het BSN in combinatie met andere persoonsgegevens, creditcardgegevens, of medische gegevens zijn gelekt. U mag er dus vanuit gaan dat u de komende periode een bericht krijgt als uw persoonsgegevens zijn gelekt en er sprake is van een hoog risico.

Heeft u bericht ontvangen dat uw gegevens mogelijk betroken zijn bij het datalek en heeft u een rechtsbijstandverzekering bij Interpolis, Centraal Beheer, FBTO of Avéro Achmea? Meld uw zaak bij ons. Wij adviseren u verder over de mogelijkheden.

Wat u zelf kunt doen

Het datalek bij U-Diagnostics en de GGD is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP doet nu onderzoek naar dit datalek. We weten nu nog niet hoe lang dit duurt. Duidelijk is wel dit zeer hoge prioriteit heeft. Het heeft op dit moment geen zin om zelf contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt in de tussentijd het wel volgende doen:

Wees extra alert op identiteitsdiefstal of -fraude

Criminelen kunnen verkregen persoonsgegevens namelijk misbruiken. Bent u slachtoffer van identiteitsdiefstal of fraude? Onderneem dan direct actie:

  • Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Meld uw zaak;
  • Doe aangifte bij de politie;
  • Meld het bij uw bank of creditcardmaatschappij;
  • Verzamel en bewaar zo veel mogelijk bewijs;
  • Doe melding bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en -fouten (CMI).

Vraag eventueel om uw persoonsgegevens aan te passen

Maakt u zich zorgen over de beveiliging van uw gegevens door U-Diagnostics en de GGD? Dan kunt u schriftelijk vragen uw persoonsgegevens te verwijderen of te anonimiseren. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief 'Verwijderen persoonsgegevens na datalek'.