Opnieuw recordaantal meldingen geschillen over bouwen in 2023

18-1-2024 - Het aantal juridische geschillen over bouwzaken en zonnepanelen bereikte in 2023 opnieuw een record. Zo steeg het aantal bouwzaken met maar liefst 36 procent tot 11.100 meldingen. Bovendien zijn er aanzienlijk meer juridische hulpvragen over zonnepanelen (+28 procent) dan vorig jaar. Terwijl toen al sprake was van een verdubbeling in vergelijking met 2021. Het totale aantal meldingen dat we ontvingen (118.776) blijft wel stabiel ten opzichte van 2022 (119.588). Een snelle stijger in de categorie ‘Werk & Inkomen’ is het aantal geschillen over ziekte en re-integratie (+15 procent).

Dit blijkt uit de Juridische Barometer 2023. Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van stijgende prijzen en leveringsproblemen in de bouw. Door een tekort aan materialen, hoge grondstoffenprijzen en personeelstekorten. Mede door de hoge energieprijzen maken steeds meer Nederlanders daarnaast werk van de verduurzaming van hun woning. Dat wordt ook weerspiegeld in de aard van de juridische hulpvragen. Zo was het aantal geschillen over bouwzaken nog nooit zo hoog. Deze geschillen nemen, net als vorig jaar, onverminderd toe: van 8.165 in 2022 naar 11.100 in 2023. Dit komt omdat verbouwingen niet voldoen aan de verwachtingen of te lang duren. Of dat materialen te laat of helemaal niet worden geleverd. Ook ontstaat onenigheid over de prijzen, omdat aannemers de hogere inkoop- en loonkosten doorberekenen aan klanten. Verder kregen we meer vragen over verborgen gebreken aan de woning die ontstaan door overmatige regenval en klimaatverandering. Denk hierbij aan paalrot of funderingsproblemen.

Geschillen over verduurzaming nemen onverminderd toe
Omdat veel Nederlanders hun woning verduurzamen, nemen ook conflicten met buren toe (+5 procent). Zo wordt de schittering van zonnepanelen of geluidsoverlast van warmtepompen door buren vaak als hinderlijk ervaren. Verder is er regelmatig onenigheid over waterschades die worden veroorzaakt doordat de aannemer van de buren ondermaats presteert. Tegelijkertijd beklagen óók veel afnemers zich over de kwaliteit van zonnepanelen. Zo was er in 2023 wederom een forse toename (+28 procent) van geschillen met leveranciers van zonnepanelen. Net als bij geschillen over bouwzaken zijn oorzaken niet nagekomen overeenkomsten, leveringsproblemen en een gebrek aan gekwalificeerde monteurs. Hierdoor worden de zonnepanelen niet deskundig geïnstalleerd, voldoen ze niet aan kwaliteitseisen of is sprake van lange levertijden.

Werkgerelateerde geschillen na jaren van daling weer in de lift
Terwijl het aantal werkgerelateerde geschillen in 2020 nog een piek bereikte, nam dit in de jaren daarna snel af. Zo was in 2022 sprake van een daling van 12 procent in vergelijking met het voorgaande jaar. In 2023 (+6 procent) doet zich echter een kentering voor. Het aantal meldingen stijgt voor het eerst sinds twee jaar. Vooral als het gaat om juridische conflicten over ziekte en re-integratie (+15 procent). “Deze stijging is mede het gevolg van de krappe arbeidsmarkt en hoge werkdruk voor medewerkers. Als een medewerker vervolgens ziek wordt, komt er nog meer druk op collega’s te liggen. Met het risico op extra uitval en geschillen daarover tot gevolg”, vertelt Pablo Wilke, gespecialiseerd jurist Arbeidsrecht.

Sterke stijging juridische hulpvragen na online fraude
Uit onze data blijkt verder dat steeds meer Nederlanders worden getroffen door online fraude. Het aantal juridische hulpvragen over deze vorm van oplichting steeg in 2023 met 21%. Zo worden veel mensen slachtoffer van phishing, fraude via Whatsapp of nep-websites die niet van echt te onderscheiden zijn. Toch blijft het totale aantal meldingen met 515 nog beperkt. “Mogelijk weten mensen de weg naar een juridische oplossing niet altijd te vinden. Of weten ze niet waar ze moeten beginnen. We zetten daarom veel in op preventie. We geven mensen praktische tips over hoe ze problemen kunnen voorkomen en welke stappen ze kunnen zetten. En komt iemand er zelf niet uit? Dan helpen we consumenten die daarvoor verzekerd zijn graag verder om tot een oplossing te komen”, aldus Iris Antonissen, gespecialiseerd jurist Civiel recht.

Bekijk hier de nieuwe Juridische Barometer