Dit zijn de regels rond partneralimentatie

In dit artikel leest u wat er sinds 1 januari 2020 veranderd is in de regels rondom partneralimentatie.

Voorbeeld

Sinds 1 januari 2020 zijn de regels rond partneralimentatie veranderd. Nu geldt een maximale duur van 5 jaar als uitgangspunt. Voor partners die voor 1 januari 2020 het verzoek tot echtscheiding hebben ingediend bij de rechtbank geldt nog een maximale duur van 12 jaar.

Uitgangspunt alimentatieduur: maximaal 5 jaar

De nieuwe wet verlaagt de maximale duur niet voor huwelijken waaruit kinderen zijn geboren. Daarvoor geldt een alimentatieverplichting tot het jongste kind 12 jaar is, met een maximale duur van 12 jaar.

Andere veranderingen in partneralimentatie vanaf 2020:

  • De termijn bedraagt 10 jaar voor alimentatiegerechtigden waarbij het huwelijk meer dan 15 jaar heeft geduurd, voor personen die geboren zijn op of voor 1 januari 1970 en een leeftijd hebben van meer dan 10 jaar onder de AOW-leeftijd.
  • De termijn bedraagt maximaal 10 jaar op het moment dat het huwelijk meer dan 15 jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde een leeftijd heeft van hoogstens 10 jaar onder de AOW-leeftijd. De verplichting eindigt bij het bereiken van de AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd wordt vastgesteld op het moment van de scheiding, mocht dit opschuiven dan heeft dat dus geen gevolgen voor de duur van de verplichting.

Voor 1 januari 2020 geldt nog een maximale alimentatieduur van 12 jaar

Voor partners die voor 1 januari 2020 een verzoek tot echtscheiding hebben ingediend bij de rechtbank gelden nog de volgende termijnen:

  • getrouwd en samen kinderen gekregen: maximaal twaalf jaar;
  • langer dan 5 jaar getrouwd, zonder kinderen: maximaal twaalf jaar;
  • korter dan 5 jaar getrouwd en geen kinderen gekregen: gelijk aan de duur van het huwelijk.

Hardheidsclausule

Er is een hardheidsclausule in de wet opgenomen. Als er goede redenen zijn om de nieuwe regels niet toe te passen, kan de rechter hiervan afwijken. Wat goede redenen zijn wordt per situatie bekeken.

Wat is partneralimentatie?

Partneralimentatie is een bijdrage voor levensonderhoud aan de echtgenoot of partner. Een echtgenoot kan partneralimentatie krijgen, maar ook iemand waarmee een geregistreerd partnerschap is gesloten. Een geregistreerd partnerschap staat juridisch gelijk met een huwelijk. Kinderalimentatie komt toe aan kinderen die zijn geboren uit ouders die gehuwd waren of geregistreerde partners waren. Dit is een financiële bijdrage om te voorzien in hun levensonderhoud.