UWV

Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen. Het UWV beslist over uitkeringen, zoals de werkloosheidsuitkering (WW) of de arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA, WGA, IVA). Het UWV ziet er ook op toe dat uitkeringsgerechtigden hun verplichtingen nakomen, zoals de sollicitatieplicht.

Wat vond u van deze uitleg?  Breng als eerste je stem uit