Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een persoon. Losse gegevens die samengevoegd kunnen leiden tot een bepaalde persoon vormen ook persoonsgegevens.

Wat vond u van deze uitleg?  Breng als eerste je stem uit