Onderhoudsperiode

De onderhoudsperiode is de periode waarin de opdrachtgever (vaak de eigenaar van de woning) gebreken kan melden die de aannemer dan nog moet herstellen. Dit geldt alleen als deze gebreken daadwerkelijk als gebrek aan te merken zijn en ook niet al bij oplevering ontdekt hadden kunnen worden. Is dit laatste wel het geval, dan had de opdrachtgever hier al bij oplevering moeten klagen. Is dat niet gebeurd, dan geldt op grond van de wet dat de opdrachtgever de gebreken heeft geaccepteerd.

Wat vond u van deze uitleg?  Breng als eerste je stem uit