Omgevingsvergunning

Toestemming voor het maken of slopen van een bouwwerk of voor bedrijfsactiviteiten die misschien hinder voor mens en milieu veroorzaken.

Wat vond u van deze uitleg?  Breng als eerste je stem uit