Incorporatiebeding

Een cao is een collectieve arbeidsovereenkomst. Hierin staan afspraken over arbeidsvoorwaarden voor een grote groep werknemers. Een incorporatiebeding zorgt ervoor dat de cao ook voor u geldt. Op die manier worden de afspraken uit de cao van toepassing op u. Soms worden bepaalde afspraken uit de cao juist uitgezonderd.

Wat vond u van deze uitleg?  Breng als eerste je stem uit