Gebrek

1. Een fout aan een zaak of een minder goede uitvoering van verplichtingen dan was afgesproken.
2. Een lichamelijke of geestelijke eigenschap die maakt dat iemand minder goed kan functioneren dan een vergelijkbare persoon.

Wat vond u van deze uitleg?  Breng als eerste je stem uit