Curator

1. De advocaat die door de rechtbank wordt benoemd als een bedrijf failliet is verklaard. De curator zet bezittingen en schulden op een rij en zorgt dat de opbrengst daarvan zo eerlijk mogelijk wordt verdeeld over de schuldeisers.
2. De persoon die door de kantonrechter wordt aangewezen om beslissingen voor een persoon te nemen die onder curatele is gesteld, omdat hij of zij dat zelf niet (meer) kan.

Wat vond u van deze uitleg?  Breng als eerste je stem uit