Contract

Een schriftelijke overeenkomst tussen 2 of meer partijen waarin deze partijen vastleggen aan welke verplichtingen ze over en weer gebonden zijn. Meestal wordt in een contract ook geregeld wat er moet gebeuren als een van de partijen zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. Voorbeelden van een contract zijn een arbeidsovereenkomst, een huurovereenkomst en een koopovereenkomst.

Wat vond u van deze uitleg?  Breng als eerste je stem uit