Arbeidsvoorwaardenregeling

Als er geen cao is, kan een werkgever de arbeidsvoorwaarden vastleggen in een schriftelijke arbeidsvoorwaardenregeling. Deze arbeidsvoorwaardenregeling kan betrekking hebben op alle of een groep van werknemers. De Ondernemingsraad (OR) heeft instemmingrecht voor een aantal onderdelen van de arbeidsvoorwaardenregeling. In de praktijk is het meestal wel gebruikelijk dat de OR om instemming met de hele arbeidsvoorwaardenregeling wordt gevraagd.

Wat vond u van deze uitleg?  Breng als eerste je stem uit