Aanzeggen

Bij een contract van 6 maanden of langer moet de werkgever, uiterlijk 1 maand voor het aflopen van het contract, de werknemer vertellen of de werkgever het contract wil verlengen en zo ja, tegen welke voorwaarden. Die mededeling heet aanzeggen.

Wat vond u van deze uitleg?  Breng als eerste je stem uit