Ik heb onverwachts bericht gekregen dat ik een studieschuld heb. Wat kan ik doen?

In dit artikel leest u wat u kunt doen als u onverwachts een brief kreeg waarin staat dat u een studieschuld moet terug betalen. En wat u kunt doen als de gegevens niet kloppen.

Voorbeeld

U volgde een studie, maar heeft er vroegtijdig voor gekozen om hiermee te stoppen. U ontvangt vervolgens een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), waarin staat dat u een studieschuld heeft.

Vraag DUO waar de schuld uit bestaat

Er kunnen verschillende situaties spelen:

  • U ontving teveel studiefinanciering
    Dit kan bijvoorbeeld als u onterecht een uitwonenden- in plaats van thuiswonendenbeurs ontving of als u niet ingeschreven stond bij een onderwijsinstelling;
  • U bent gestopt met uw studie en behaalt daarom geen einddiploma binnen de diplomatermijn
    Deze termijn is normaal 10 jaar gerekend vanaf de eerste maand waarin u studiefinanciering ontvangt;
  • U heeft een OV-schuld

Denkt u dat DUO uw studieschuld verkeerd berekende?

Maak dan binnen 6 weken bezwaar tegen het vaststellingsbesluit tot terugbetaling van uw studieschuld. Let op: u ontvangt na het besluit mogelijk nog meer brieven inzake de studieschuld. Hierin wordt de schuld gespecificeerd. Tegen deze specificatie kunt u doorgaans geen bezwaar maken.

Wanneer moet u de studieschuld terug betalen?

Op 1 januari volgend op het jaar waarin uw recht op studiefinanciering stopt, begint de aanloopfase. U hoeft dan de studieschuld nog niet terug te betalen, maar dit mág wel. Twee jaar na aanvang van de aanloopfase, start de aflosfase. U moet dan uw schuld terug gaan betalen. Vindt u het maandbedrag te hoog? Dan kunt u DUO verzoeken om rekening te houden met uw draagkracht. DUO kan dan overgaan tot verlaging van het maandbedrag. Als u opnieuw gaat studeren in de aflosfase, dan kunt u DUO vragen om de verplichte aflossing tijdelijk te onderbreken of uit te stellen.