De vloerverwarming is verkeerd aangelegd, maar het installatiebedrijf geeft niet thuis

Een nieuw huis: je droomt van een woonkamer met een mooie nieuwe pvc vloer, maar je hebt wel graag warme voeten. Dus heb je een bedrijf ingeschakeld om vloerverwarming in de woonkamer aan te leggen. Na de aanleg kom je erachter dat het bedrijf zijn werk niet goed heeft gedaan. Ondertussen ligt je vloer helemaal open en kun je er niet meer op lopen.

Voorbeeld

Sjoerd de Vries heeft een vloerverwarmingsinstallatiebedrijf ingeschakeld om vloerverwarming over de hele benedenverdieping van zijn woning aan te brengen. Van te voren heeft Sjoerd bij het installatiebedrijf meerdere malen nagevraagd of het frezen van vloerverwarmingsbuizen in zijn ondervloer mogelijk was. Dit werd gegarandeerd.

Het installatiebedrijf freest de vloerverwarmingsbuizen in de vloer

Dit werk is helaas gebrekkig opgeleverd. Door de manier waarop de vloerverwarmingsbuizen zijn aangebracht, kon de door Sjoerd gewenste pvc-vloer niet gelegd worden.

Sjoerd vraagt het installatiebedrijf de problemen te verhelpen

Dat doet hij binnen 1 week nadat de vloerverwarming is gelegd. Hij belt en neemt het gesprek op. Het bedrijf stelt voor dat Sjoerd een mail stuurt, dan gaan ze er naar kijken. Zo gezegd, zo gedaan: Sjoerd stuurt het installatiebedrijf een e-mail en een aangetekende brief waarin hij zijn beklag doet over het geleverde werk. Maar helaas laat het installatiebedrijf niks meer van zich horen….

Sjoerd heeft een rechtsbijstandverzekering en schakelt een jurist in

Hij benadrukt aan de jurist de vervelende situatie waarin hij zich op dat moment bevindt: de gehele begane grond van zijn woning is onleefbaar; de keuken is verwijderd en de vloerverwarmingsbuizen lagen open en bloot. Sjoerd was genoodzaakt om samen met zijn gezin met 2 kinderen op de 1e verdieping van de woning te leven, zonder enige kookfaciliteiten.

Een praktische oplossing op korte termijn is noodzakelijk

De jurist kan zich maar al te goed voorstellen hoe vervelend deze situatie is. De jurist neemt meerdere keren telefonisch en per e-mail contact op met het vloerverwarmingsinstallatiebedrijf. Deze geeft slechts 1 keer thuis, maar is niet bereid om mee te werken.

De wettelijke stappen

De wet schrijft voor dat het noodzakelijk is het installatiebedrijf in gebreke te stellen en hen een redelijke termijn (14 dagen) te geven om tot herstel over te gaan. Werkt deze 1e termijn van 14 dagen niet, dan is het vanuit juridisch oogpunt verstandig om de wederpartij nog één laatste kans te geven. Daarna kun je als consument overgaan tot andere rechtsmaatregelen.

Sjoerd kan gezien zijn leefomstandigheden niet op deze juridische termijnen wachten

Daarom heeft Sjoerd een derde partij ingeschakeld om de vloerverwarming deskundig aan te leggen. Om de kosten te minimaliseren heeft Sjoerd ook veel werkzaamheden zelf gedaan. Om zoveel mogelijk bewijs te verzamelen, heeft Sjoerd foto’s gemaakt van het door het vloerverwarmingsinstallatiebedrijf geleverde werk. Deze hele situatie betekende voor Sjoerd en zijn gezin dat de verbouwing van de beneden vloer behoorlijke vertraging heeft opgelopen, een vertraging van een paar maanden.

Het installatiebedrijf laat weer niets van zich horen

De jurist merkte al snel dat de wederpartij niet bereid was tot enige medewerking; er werd niet gereageerd op de telefonische en schriftelijke aanmaningen. Na het verstrijken van de termijnen koos de jurist er daarom voor om een gerechtelijke procedure te starten tegen het installatiebedrijf. In de procedure worden niet alleen de kosten gevorderd voor het herstel van de vloerverwarming, maar ook de kosten als gevolg van het niet kunnen gebruiken van een keuken.

Ongeveer een jaar na de installatie is de zaak door de kantonrechter behandeld

Op de zitting stelde het installatiebedrijf zich formeel op: het installatiebedrijf vond nog steeds dat zij niks verkeerds had gedaan. Ook stelde de wederpartij dat zij nooit op de hoogte zijn gesteld van enige klacht van Sjoerd: aangetekende brieven en e-mails zou hij nooit gezien hebben. De bij de dagvaarding overlegde bewijzen van in ontvangst genomen aangetekende brieven kon hij niet verklaren. Gelukkig voor Sjoerd kon tijdens de zitting de geluidsopname beluisterd worden van het telefoongesprek tussen Sjoerd en de wederpartij waarin Sjoerd duidelijk zijn beklag doet. Hier kon de wederpartij niet om heen.

Een poging tot een onderlinge regeling strandt

Op verzoek van de rechter om tot een minnelijke regeling te komen, was het installatiebedrijf bereid om een financiële tegemoetkoming te doen. De jurist vindt het voorstel veel te summier en Sjoerd gaat dan ook niet akkoord: zij willen graag het oordeel van de rechter weten.

De zitting gaat daarom door

De jurist schakelt een deskundige in, die zich buigt over de vraag in hoeverre het installatiebedrijf een fout heeft gemaakt. De deskundige stelt vast dat er wel degelijk een fout is gemaakt. Omdat de wederpartij deze vaststelling niet voldoende onderbouwd kan tegenspreken en gezien de overige bewijzen, kan de rechter niet anders dan concluderen dat Sjoerd in zijn gelijk staat. Sjoerd was uiteraard ontzettend blij dat hij na een geschil van meer dan 1 jaar uiteindelijk gelijk krijgt en bovendien een reële vergoeding voor zijn schade.

Soms is eerst een praktische oplossing nodig

Waar een geschil vaak wordt opgelost door eerst de stappen te zetten die nodig zijn om een vordering wegens niet nakoming richting de wederpartij te doen, is deze zaak een voorbeeld van een andere aanpak. Soms is het namelijk gezien de omstandigheden noodzakelijk om ervoor te kiezen de zaak eerst pragmatisch aan te pakken en daarna pas het juridische traject in te gaan. Als dat in deze zaak andersom was gebeurd, was de kans groot geweest dat Sjoerd en zijn gezin een jaar lang met een onbewoonbare begane grond had gezeten. En dat is niet acceptabel.