Maakt het coronapaspoort "gewoon" reizen binnenkort weer mogelijk?

Eén corona-pas binnen de landen van de Europese Unie; dat is waarvoor het Europees Parlement onlangs toestemming heeft gegeven. Deze pas moet het weer mogelijk maken dat mensen eenvoudiger kunnen winkelen, uit eten gaan of het buitenland bezoeken. In dit artikel sommen we de belangrijkste eigenschappen van het corona-paspoort op.

Voorbeeld

U wilt graag op reis in corona-tijd, maar twijfelt nog of het slim is om (vooraf) te boeken. Het corona-beleid per land verschilt immers en u wilt voorkomen dat u een land niet in- of uit kunt reizen. Een corona-paspoort kan hier mogelijk een oplossing voor bieden.

De regelgeving rond corona-documenten verschilt per land

Tot dusverre zochten diverse individuele landen naar oplossingen. Met als gevolg een veelvoud aan verschillende paspoorten, certificaten en een oerwoud van onderling verschillende regeltjes.

Het Europees Parlement gaf op 29 april 2021 groen licht voor één Europees coronapaspoort

Zo’n EU-breed document moet gratis verkrijgbaar zijn. Met dit document kan de houder eenvoudig aantonen dat hij voldoet aan één van de drie vereisten:

  1. De houder is recent negatief getest op het corona-virus;
  2. De houder is hersteld van COVID-19 en heeft voldoende antilichamen aangemaakt;
  3. De houder is voor COVID-19 ingeënt met een door het Europees Geneesmiddelenbureau goedgekeurd vaccin.

Het Europees Parlement geeft hierbij aan dat het de bedoeling is dat lidstaten houders van een dergelijke coronapaspoort niet kunnen verplichten om bij aankomst een corona-test te ondergaan dan wel in quarantaine te gaan. Het coronapaspoort is uitdrukkelijk géén reisdocument. Een gewoon paspoort of ID is nog steeds nodig om naar een ander land te reizen.

De EU-lidstaten moeten zich nog over dit voorstel van het Europees Parlement buigen

Naar verwachting volgt het standpunt van de EU-landen binnen enkele maanden. Hierbij wordt haast gemaakt in het licht van de komende vakantiemaanden.

Hoe werkt zo’n coronapaspoort?

De pas bevat een QR-code die, bij binnenkomst in een land of bij een evenement, kan worden gescand. Personen die geen smartphone hebben kunnen een geprinte versie met de code meenemen. Is de bezoeker niet besmettelijk dan geeft de scanner een “veilig-sein”. De scan laat niet zien of de bezoeker gevaccineerd, immuun of getest is. Op die manier wordt privacygevoelige medische informatie niet openbaar.

Kan ik zo’n coronapas al aanvragen in Nederland en waar doe ik dat?

Dit is nog niet bekend. Wel moet de coronapas in de regel beschikbaar zijn voor elke inwoner van de Europese Gemeenschap die voldoet aan één van de hierboven omschreven criteria.

Het is nog onduidelijk wanneer het coronapaspoort in Nederland wordt ingevoerd

Het kabinet probeert om komende zomer al met het coronapaspoort te werken. Een exacte invoerdatum is nog niet bekend. Nu het kabinet echter voor 1 juli wil beginnen met het stapsgewijs heropenen van de samenleving lijkt logisch dat deze datum ook de streefdatum voor invoering van het coronapaspoort is. Zeker is dit echter (nog) niet.

Privacy-waarborging is belangrijk bij invoering van een coronapaspoort

Dit is ook al uitgesproken in de Nederlandse en Europese politiek. Afgezien van het feit dat medische gegevens bij het inscannen van de paspoortcode niet openbaar worden, kunnen namelijk ook het volgen van reisbewegingen en het te lang bewaren van belangrijke data strijdig zijn met de privacywetgeving. Waarborging van privacy heeft dan ook brede politieke belangstelling.