Een uitkering uit de Werkloosheidswet. Hieronder vallen de werknemers die als gevolg van het verlies van werk geen of minder inkomen hebben. ...

Recht op de WW-uitkering U heeft onder bepaalde voorwaarden recht op een WW-uitkering. Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering moet u in ieder geval aan de volgende eisen voldoen: U bent verzekerd voor werkloosheid.

  Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid De uitbraak van het coronavirus is een situatie van overmacht. Hiervoor was de regeling Werkijdverkorting beschikbaar. Die regeling maakte het mogelijk...

Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen. Het UWV beslist over uitkeringen, zoals de werkloosheidsuitkering (WW) of de arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA, WGA, IVA). Het UWV ziet er ook op toe dat...

Werkloosheidswet

Gevolgen tijdens de coronacrisis afhankelijk van uitzendfase Wat het wegvallen van werk door corona betekent, ligt aan de fase waarin de uitzendkracht zit. Er zijn 2 belangrijke uitzendcao’s: de ABU- en de NBBU-cao.

Wanneer heeft u recht op een WW-uitkering? U heeft recht op een WW-uitkering als u op de einddatum geen andere baan heeft. En u aan de voorwaarden voldoet. De duur van een WW-uitkering hangt af van uw arbeidsverleden.

Een voorziening die recht geeft op uitkeringen wanneer iemand met (vroeg)pensioen gaat. In veel gevallen geeft een pensioenregeling ook recht op uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid.

Werknemer heeft ook in coronatijd recht op uitbetaling vakantiegeld In de wet is geregeld dat een werknemer recht heeft op minimaal 8% vakantiegeld over het loon. De werkgever kan dit recht niet uitsluiten.

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) vervangt Werktijdverkorting Sinds de uitbraak van het coronavirus werden er extreem veel aanvragen gedaan in de regeling Werktijdverkorting voor werkgevers.

Wat staat er in een vaststellingsovereenkomst? In een vaststellingsovereenkomst staan bijvoorbeeld: afspraken over de beëindigingsdatum; de...

Wat is ouderschapsverlof? Ouderschapsverlof is een bijzondere vorm van verlof uit de Wet Arbeid en Zorg . In de Wet Arbeid en Zorg staan onder andere wettelijke verlofregelingen die werknemers -vrouwen...