...aanvragen, kan het later uitbetalen van het vakantiegeld ook gevolgen hebben voor de hoogte van het dagloon. De hoogte van de WW-uitkering wordt bepaald aan de hand van de hoogte van het salaris dat de...

...arbeidsovereenkomst tussen werkgeversverenigingen namens de werkgevers en de vakbond namens de werknemers die lid zijn van de vakbond. Hierin zijn afspraken vastgelegd over de hoogte van het salaris, vakantiedagen,...

Een werknemer bouwt vakantiedagen op zolang hij werkzaamheden verricht en daarbij ook aanspraak heeft op salaris. In bepaalde gevallen zoals o.a. bij ziekte bouwt een medewerker ook vakantieaanspraken op.

Loondoorbetaling bij ziekte De eerste 2 ziektejaren heeft u wettelijk recht op doorbetaling van uw loon. Niet het volledige loon, maar 70% van het laatst verdiende brutoloon. Als 70% van het loon lager...

De tegenprestatie die een werknemer van de werkgever ontvangt voor geleverde arbeid. Betaling van loon kan in geld, maar ook in natura. Bijvoorbeeld in goederen of diensten. Denk daarbij aan een maaltijd,...

Vakantie kan alleen in overleg worden opgenomen. Is er door het coronavirus onvoldoende werk, of besluit de werkgever de zaak tijdelijk te sluiten? Dan moet de werkgever het salaris van zijn werknemers doorbetalen.

...werk wil, schiet het opnieuw in zijn rug. Hij moet zich daarom weer ziekmelden. Zijn werkgever accepteert dit niet. Hans moet direct naar het magazijn komen of hij krijgt zijn salaris niet uitbetaald.

Wel zijn er situaties denkbaar waarin u tijdens de verlofperiode toch werkloos wordt. Is dat het geval? Dan stopt het ouderschapsverlof automatisch. U ontvangt dan een WW-uitkering op basis van het salaris...

Meestal stelt uw werkgever zo’n termijn voor het einde van de maand, om te voorkomen dat de opzegtermijn verschuift. Als de opzegtermijn met een maand opschuift moet een werkgever namelijk het salaris...

...? Bij de berekening van de transitievergoeding wordt rekening gehouden met de hoogte van het salaris en het aantal dienstjaren. De transitievergoeding wordt per dag berekend. De werknemer ontvangt 1/3e...

Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. Kunt u ontslag voorkomen door een andere functie te accepteren? Dit kan een wijziging van uw arbeidsvoorwaarden betekenen. Bijvoorbeeld een wijziging van uw salaris.