.... Er zijn geen andere mogelijkheden om ontslagen te voorkomen Als de werkgever werknemers wil ontslaan, moet hij kunnen aantonen dat er geen andere mogelijkheden zijn dan het ontslag. De werkgever moet...

U blijft dan in dienst. Uw werkgever kan ook een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV Als u en uw werkgever geen vaststellingsovereenkomst sluiten, kan uw werkgever een ontslagvergunning voor u aanvragen bij het UWV.

Neem hiervoor contact met ons op of meld uw zaak direct hier.  Werkgevers sturen soms aan op ontslag Het komt voor dat werkgevers, ook al in de eerste twee ziektejaren, aansturen op een ontslag.

...! De thuishulporganisatie trekt het ontslag in Helaas is de werksfeer wel erg verstoord geraakt door dit voorval. Onze jurist zorgt ervoor dat Anja een prima regeling ontvangt; een vaststellingsovereenkomst...

  Wanneer heeft u recht op een transitievergoeding? De werknemer bouwt vanaf dag 1 een transitievergoeding op. Dat betekent bijvoorbeeld dat een werknemer die in de proeftijd wordt ontslagen ook recht...

...tussen de leeftijdsgroepen voor en na het ontslag zoveel mogelijk gelijk blijft. Dat betekent dat de meeste ontslagen vallen in de leeftijdsgroep met het grootste aantal werknemers en de minste ontslagen...

De curator mag dan beslissingen nemen namens de werkgever. Ontslag bij faillissement Na het faillissement kan de curator uw arbeidscontract opzeggen. Hiervoor heeft de curator geen ontslagvergunning nodig.

...arbeidsovereenkomst Op 1 januari 2020 veranderde door de Wnra de ambtelijke aanstelling in een arbeidsovereenkomst. Sinds dat moment is eenzijdig ontslag niet meer mogelijk. Een ontslag van een ambtenaar...

...bedrijfseconomische redenen of een verschil van inzicht; een werknemer kan geen verwijt worden gemaakt voor de reden van de beëindiging. Er is geen dringende reden voor...

Het is een vergoeding voor het ontslag om de nadelige gevolgen op het inkomen van de werknemer te compenseren en om het gat tussen twee banen te overbruggen. De ontslagen werknemer zit na ontslag misschien...

Uw jurist geeft daarbij aan of er punten zijn waarover u met uw werkgever kunt onderhandelen. Als dat nodig is, kan uw jurist ook namens u onderhandelen over de voorwaarden van uw ontslag. Uw jurist...

...onder alle omstandigheden strikt naleven van dit protocol. En laat er geen misverstand over bestaan dat dit protocol ook geldt tijdens de kerst- en eindejaarsvieringen. Een gegeven ontslag op staande voet...