Naasten en nabestaanden van slachtoffers hebben ook recht op smartengeld Met de Wet Affectieschade kunnen naasten en nabestaanden van slachtoffers van een ongeval, een medische fout of een geweldsmisdrijf...

Het is naast de compensatie die de wet eist, ook bedoeld als een genoegdoening voor het slachtoffer. Soms hebben ook andere personen recht op een bijzondere vorm van smartengeld, zoals bij affectieschade of...