Wat is de no-riskpolis en wanneer kan ik er gebruik van maken?

In dit artikel leest u over de no-riskpolis regeling die het voor een werkgever aantrekkelijker maakt om een werknemer met een arbeidsbeperking aan te nemen.

Wat is de no-riskpolis?

Er zijn verschillende mogelijkheden om mensen met een arbeidsbeperking te ondersteunen om aan het werk te komen en te blijven. Eén daarvan is de no-riskpolis. De no-riskpolis maakt het voor een werkgever aantrekkelijker om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Mocht een werknemer met een arbeidsbeperking (weer) ziek worden, dan kan de werkgever een financiële compensatie krijgen via de Ziektewet. De ziektewetuitkering kan de werkgever namelijk in mindering brengen op het loon dat hij de werknemer tijdens ziekte moet doorbetalen. De werkgever wordt dus bij ziekte gecompenseerd in de loonkosten. Ook hoeft de werkgever geen hogere premie te betalen voor de Ziektewet of de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk arbeidsgeschikten), mocht de werknemer hiervoor in aanmerking komen.

Voor wie is de no-riskpolis?

De no-riskpolis geldt voor werknemers met een handicap of ziekte. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld een werknemer met een WIA-, WAO- of Wajong-uitkering of aan de situatie waarin een WIA-uitkering per einde wachttijd is afgewezen. Per situatie gelden wel (vaak) andere voorwaarden.

Hoe weet ik of ik gebruik kan maken van de no-riskpolis?

Een werknemer kan nalezen in het besluit dat hij kreeg van het UWV of hij gebruik kan maken van de no-riskpolis. Ook kan hij hier naar informeren bij het UWV. Een werkgever kan dat niet. De werkgever kan alleen navragen of er sprake is van een no-riskpolis bij zijn werknemer. Een werknemer moet, op verzoek van de werkgever, de werkgever hierover informeren. Alleen de eerste 2 maanden van het dienstverband is de werknemer dat niet verplicht. Als het om iemand uit het doelgroepenregister van de banenafspraak gaat, dan kan de werkgever dat register wel via het UWV raadplegen. De banenafspraak heeft het kabinet gemaakt met werkgevers- en werknemersorganisaties en houdt in dat er de komende jaren meer banen bij komen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Meer regelingen voor werknemers met een arbeidsbeperking

Er zijn diverse regelingen, instrumenten en voorzieningen om mensen met een arbeidsbeperking te ondersteunen om aan het werk te komen en te blijven. Met de ‘Regelhulp financieel CV’ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kunt u snel inzicht krijgen in wat voor u als werknemer of werkgever van toepassing kan zijn.