Wijzigingen consumentenrecht vanaf 27 april 2022

23-05-2022 - Wanneer u vanaf 27 april 2022 een product koopt als consument gelden er een aantal andere regels. Zo hoeft u als consument nu pas na een jaar te bewijzen dat een product als kapot was of problemen had bij aankoop. Gaat een product eerder kapot, dan heeft u zonder dat u daarvoor bewijs moet aanleveren, recht op vervanging of herstel van dat product.

Vóór 27 april 2022 was het zo dat problemen die binnen een half jaar na aflevering ontstonden, vermoed werden al aanwezig te zijn geweest op het moment van aflevering. Voor gebreken die u na deze termijn ontdekte moest u zelf aantonen dat deze al aanwezig waren op het moment van aflevering, wat soms moeilijk bewezen kan worden. Deze termijn van een half jaar wordt voor producten gekocht vanaf 27 april 2022 verlengd naar 1 jaar.