Rechter doet uitspraak over vliegtuigvertragingen bij Ryanair ten gunste van passagier

04-11-2019 - Regelmatig helpen wij klanten die te maken kregen met een geannuleerde vlucht of flinke vluchtvertraging. We pakken deze zaken met een speciaal team van juristen op en kijken of iemand recht heeft op een compensatie van de vluchtkosten volgens de Europese Verordening. Zo ja, dan vergoeden wij meteen deze kosten aan de passagier en nemen de vordering over om alsnog deze kosten te verhalen bij de vliegtuigmaatschappij. De rechter deed onlangs een voorlopige uitspraak om dit in geval van vluchten met Ryanair te vergemakkelijken.

Volgens de rechtsbijstandverzekeringen die Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) uitvoert bestaat de mogelijkheid om klanten direct ‘schadeloos te stellen’. De klant krijgt dan direct zijn schade vergoed en draagt de vordering op de luchtvaartmaatschappij over aan SAR. Wij verhalen vervolgens deze vordering bij de luchtvaartmaatschappij, terwijl de klant snel van zijn of haar probleem af is. Helaas gaat dat in de praktijk niet altijd even makkelijk.

Ryanair roept regelmatig het zogenaamde cessieverbod in

Deze luchtvaartmaatschappij heeft in de Algemene Voorwaarden een verbod opgenomen waarin ze het de passagier verbieden om het recht op een vergoeding aan een andere partij over te dragen. Dat levert voor onze werkwijze: het direct vergoeden van de schade aan de passagier en het overnemen van de vordering op Ryanair problemen op. In de zaken tegen Ryanair werkten we daarom nauw samen met een andere organisatie die zich inzet voor de rechten van passagiers, namelijk EU Claim. En om dit probleem verder aan te pakken is een rechtszaak gestart, omdat wij van mening zijn dat de bepaling van Ryanair onredelijk voor passagiers is.

De kantonrechter heeft uitspraak gedaan en volgt onze redenering

De kantonrechter is het met ons eens dat een passagier een vordering op een luchtvaartmaatschappij moet kunnen overdragen aan een andere partij, bijvoorbeeld SAR. Ryanair mag op deze uitspraak nog reageren en daarna krijgen wij ook nog de kans om ons standpunt te benadrukken.

Voor onze klanten blijven wij ons sterk maken voor een snelle oplossing

Wij rekenen erop dat de rechter ook in zijn eindoordeel besluit dat wij de vordering van onze klanten over mogen nemen en hen direct de schade mogen vergoeden, ongeacht om welke luchtvaartmaatschappij het gaat. Als er dus juridische mogelijkheden zijn om de compensatie te vorderen, dan kunnen wij onze klanten direct een schadeloosstelling aanbieden en daarna de vordering bij de betreffende luchtvaartmaatschappij verhalen.