Laagdrempelige rechtsbijstandsverzekering dreigt voor veel mensen onbereikbaar te worden

06-10-2021 - Een rechtsbijstandsverzekering dreigt voor veel consumenten en ondernemers met een middeninkomen onbereikbaar te worden. Deze conclusie trekt het Verbond van Verzekeraars op basis van onafhankelijk SEO-onderzoek.

Het Verbond heeft het SEO-onderzoek laten uitvoeren naar aanleiding van een recente Kifid-zaak over de verruiming van de keuze voor rechtshulp bij rechtsbijstandsverzekeraars. Eerder sprak het Europees Hof in een Belgische zaak zich hierover uit. Het SEO-onderzoek laat zien dat de verruiming van dit recht nadelige gevolgen heeft. De verruiming heeft een te hoge prijs en leidt daardoor, paradoxaal genoeg, niet tot beter betaalbare of toegankelijkere rechtsbescherming voor de consument.

Goed werkend natura systeem

Volgens SEO zal één op de acht consumenten met een rechtsbijstandsverzekering van een eventuele verruiming van het recht op vrije keus van rechtshulpverlener gebruik gaan maken, wat leidt tot een jaarlijkse verschuiving van zo’n 4.000 naar 50.000 zaken naar externe juristen. SEO heeft uitgerekend dat de kosten voor een externe jurist een geschil drie tot zes keer duurder maakt. Dat leidt tot hoge extra kosten voor rechtshulp van 138 tot 345 miljoen euro. Uiteindelijk betaalt de consument hier de rekening voor.
Een goede rechtsbescherming is essentieel voor het functioneren van de rechtsstaat. Een rechtsbijstandsverzekering, waarbij de klant bij het aanschaffen ervan zelf passende en betaalbare keuzes kan maken, draagt hier in wezenlijke mate aan bij. Rechtsbijstandsverzekeraars staan voor breed toegankelijke én kwalitatief hoogwaardige juridische dienstverlening die vanwege het solidaire karakter van de natura rechtsbijstandverzekering, uitkomst biedt voor een grote groep consumenten en ondernemers met juridische problemen. Miljoenen Nederlanders maken hier dan ook gebruik van. Jaarlijks lossen Nederlandse rechtsbijstandsverzekeraars zo’n 400.000 geschillen op.

Consument de dupe

Een rechtsbijstandsverzekering helpt de grote groep middeninkomens en MKB’ers in ons land die te veel verdienen om in aanmerking te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand en voor wie een advocaat te duur is. De uurtarieven van advocaten zijn fors en niet aan een maximum gebonden, zoals in een aantal ons omringende landen. Een rechtsbijstandsverzekering is hierdoor voor veel mensen een betaalbaar alternatief.