De nieuwe Juridische Barometer: minder conflicten, meer verharding in 2021

28-01-2022 - Wij ontvingen in 2021 128.134 juridische hulpvragen, tegenover 147.881 in 2020. Dat betekent een daling van zo’n 13%. Het aantal rechtsbijstandverzekerden bleef ongeveer gelijk. ‘Er zijn vorig jaar minder conflicten ontstaan én meer conflicten voorkomen. Iets dat wij ook herkennen in het aantal geraadpleegde juridische zelfhulptools op onze website’, aldus Jos Sewalt.

vrouw met mondkapje zit op stoel op vliegveld met een koffer naast haar Een caption tekst is mogelijk - pas deze tekst aan of verwijder deze. Plaats een link naar een afbeelding hierboven.

Meer geschillen opgelost met zelfhulp

De hulptools waaraan Sewalt refereert zijn online middelen die helpen om potentiële conflictsituaties te herkennen en op te lossen, zonder tussenkomst van derden. Te denken valt aan online juridisch advies over geschillen rondom aankopen, als iets niet voldoet aan wat de verkoper heeft beloofd. Of een voorbeeldbrief bij conflicten over aansprakelijkheid, als er door toedoen van een ander iets niet juist verloopt.

Mediation

De zaken die wél bij Stichting Achmea Rechtsbijstand werden gemeld zijn meer complex en verhard dan voorgaande jaren. ‘Als een situatie is geëscaleerd duurt het langer om met de tegenpartij tot een oplossing te komen.’ In 2021 startte de rechtshulpverlener met een eigen mediationteam, na eerdere positieve ervaringen. ‘Zodat ook in complexe zaken waarin de situatie bovengemiddeld verstoord is we toch proberen er samen uit te komen en een langdurige gang naar de rechter voorkomen. In onze praktijk zien we namelijk dat dit voor beide partijen een goede oplossing geeft.’

Andere trends en ontwikkelingen in 2021:

Wonen: Meer conflicten rondom woningen

  • Aantal burenruzies stijgt voor het tweede jaar op rij;
  • Aantal hulpvragen over ‘overbouw’ (als iemand iets bouwt op of over de grens van een ander) stijgt met maar liefst 25%;
  • Conflicten rondom verbouwzaken (nieuwbouw of bestaande bouw) gestegen;
  • Verharding samenleving zet door.

Werken: Stijging juridische hulpvragen over pensioenen 

  • 22% meer vragen over pensioenen
  • Aantal ontslagzaken nam af met 25%
  • Flinke daling op toetsing arbeidsvoorwaarden (-36%) en loonvordering (-34%)

Corona: Corona nog steeds oorzaak van veel juridische hulpvragen

  • ‘Gedoe’ rondom vakantie zorgt voor meeste hulpvragen
  • Geschillen over overeenkomsten in relatie tot corona gestegen

Bekijk alle trends en ontwikkelingen op https://www.achmearechtsbijstand.nl/juridische-barometer      Inclusief praktijkverhalen en tips van onze juristen.