Tips bij het overstappen van zorgverzekering

Ieder jaar zodra de nieuwe zorgpremiesbekend zijn, begint de lobby in zorgverzekeringsland weer; per 1 januari van het volgende jaar kunt u voor de basisverzekering en aanvullende verzekeringen namelijk overstappen naar een andere zorgverzekeraar. De reclames van verschillende zorgverzekeraars zijn de laatste weken van het jaar niet te missen. Waar moet u op letten bij het kiezen van een (aanvullende) zorgverzekering?

Voorbeeld

U heeft een basiszorgverzekering en aanvullende verzekering die samen 175 euro per maand kosten. Nu de nieuwe premies bekend zijn, ziet u dat uw zorgverzekering duurder wordt. U vraagt zich af of u kunt overstappen en welke verschillende opties er zijn. In dit artikel leest u hoe overstappen naar een andere zorgverzekering werkt en of de verzekeraar uw overstap mag weigeren.

De basiszorgverzekering is verplicht voor iedereen in Nederland

Iedere Nederlander moet in ieder geval een basiszorgverzekering hebben. Een zorgverzekeraar moet daarom volgens de wet uw verzoek om een basiszorgverzekering af te sluiten accepteren. Dat is alleen anders als uw zorgverzekering eerder is beëindigd vanwege fraude of wanbetaling. Enkele verzekeraars bieden een basiszorgverzekering aan voor mensen waarvan de zorgverzekering eerder is beëindigd vanwege fraude of wanbetaling. De premie van die zorgverzekering is dan wel een stuk hoger.

Overstappen naar een andere zorgverzekeraar kan voordelig zijn

In de wet staat welke medische zorg, medicijnen en andere prestaties onder de basiszorgverzekering vallen. De ziektekostenverzekeraar mag geen ruimere of beperktere dekking voor de basiszorgverzekering bieden dan wat in de wet is geregeld.

De inhoud van de basiszorgverzekering is dus gelijk, maar de premies verschillen per zorgverzekeraar. De inhoud en de premie van de aanvullende verzekering verschillen niet alleen per verzekeraar, maar ook per soort aanvullende verzekering. De meeste verzekeraars bieden meerdere soorten aanvullende verzekeringen met verschillende vergoedingen aan. Het is dus verstandig om na te gaan welke aanvullende dekking voor u het beste is. Dit verschilt per persoon.

Controleer of de zorgverzekeraar uw aanvullende verzekering accepteert

Als u geen risico wilt lopen, is het verstandig eerst na te gaan of de verzekeraar van uw voorkeur uw aanvraag voor de aanvullende verzekering accepteert. Zodra u daar een bevestiging van heeft, kunt u de oude verzekering(en) opzeggen. Vaak regelt uw nieuwe zorgverzekeraar de opzegging voor u. De zorgverzekering moet u uiterlijk op 31 december hebben opgezegd (het bericht moet dan bij zorgverzekeraar binnen zijn). Verstandiger is om niet tot het laatste moment te wachten.

Basis- en aanvullende zorgverzekering apart afsluiten

U kunt ook met alleen uw basisverzekering overstappen naar een goedkopere verzekeraar en uw aanvullende verzekering bij uw huidige verzekeraar laten lopen. Dat kan financieel voordeel opleveren, zonder het risico dat de nieuwe zorgverzekeraar uw aanvullende zorgverzekering niet accepteert. Het nadeel daarvan is dat een losse aanvullende zorgverzekering vaak duurder is en dat u met verschillende declaraties bij 2 verschillende verzekeraars moet zijn.

Let op: een goedkopere zorgverzekering kan een ander soort verzekering zijn

De basisverzekering kent namelijk verschillende soorten:

 • Naturapolis
  Deze verzekering vergoedt de zorg via een arts of behandelaar waar de zorgverzekeraar een contract mee heeft. Bij niet-gecontracteerde zorg betaalt u zelf een deel van de kosten. Deze verzekering is vaak goedkoper dan de combinatiepolis of de restitutiepolis.
 • Restitutiepolis
  Deze verzekering geeft een keuzevrijheid in zorgverlener. Er zijn niet veel ‘zuivere’ restitutiepolissen meer. De ‘zuivere’ restitutiepolis is vaak de duurste verzekering.
 • Combinatiepolis
  Deze verzekering is een mix van de restitutiepolis en de naturapolis en komt het meest voor.
  Een lagere premie bij een andere verzekeraar kan dus minder keuzevrijheid geven op het gebied van arts, therapeut of ziekenhuis dan u gewend bent.

Tip: betalen per jaar is vaak goedkoper

Als u tevreden bent over uw zorgverzekering, maar u toch goedkoper uit wilt zijn, kunt u ervoor kiezen de premie een heel jaar vooruit te betalen. Meestal geeft uw zorgverzekeraar dan een korting op de premie. Informeer bij uw zorgverzekeraar welke korting u krijgt als u de premie een jaar vooruit betaalt.

De zorgverzekeraar mag een aanvullende zorgverzekering weigeren

In tegenstelling tot de basiszorgverzekering mag een zorgverzekeraar een aanvullende ziektekostenverzekering wel weigeren. Het is namelijk niet wettelijk verplicht een aanvullende zorgverzekering af te sluiten. Daarom gelden er andere regels dan bij de basiszorgverzekering, die wel voor iedereen wettelijk verplicht is. Een verzekeraar kan een aanvraag voor een aanvullende zorgverzekering bijvoorbeeld weigeren als er sprake is van een openstaande schuld bij de zorgverzekeraar. Daarvoor hoeft niet eens sprake te zijn van een overstap; ook de huidige zorgverzekeraar kan de aanvullende verzekering opzeggen of weigeren als er een premieachterstand is. Ook als de nieuwe zorgverzekeraar van uw voorkeur verwacht dat de aanspraak op de aanvullende zorgverzekering het komende jaar erg groot zal zijn, kan dat reden zijn om de aanvraag voor een aanvullende verzekering te weigeren.

Krijgt u te maken met een afwijzing of weigering? Lees hier wat u kunt doen als u wordt afgewezen voor een aanvullende zorgverzekering.