Verjaringstermijn

1. De periode waarin een schuldenaar juridisch kan worden gedwongen om te betalen.
2. De periode die voorbijgaat voordat iemand eigenaar wordt van een bepaald goed.

Wat vond u van deze uitleg?  Breng als eerste je stem uit