Verjaring

Verjaring betekent dat een rechtsvordering door verloop van een bepaalde tijd niet langer in rechte afdwingbaar is. Een verjaringstermijn kan worden verlengd. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Wat vond u van deze uitleg?  Breng als eerste je stem uit