Redelijke termijn

Wat een redelijke termijn is staat niet beschreven in de wet. Uit jurisprudentie blijkt dat een termijn van twee weken als redelijk kan worden gezien, maar de omstandigheden en de aard van het gebrek of de tekortkoming spelen hierin ook een belangrijke rol.

Wat vond u van deze uitleg?  Breng als eerste je stem uit