Oplevering

De oplevering is het moment waarop u het werk met de aannemer controleert en/of het werk in gebruik neemt. Na oplevering komt het werk voor rekening en risico van de opdrachtgever. Bij verbouwingen kan er ook van een oplevering gesproken worden.

Wat vond u van deze uitleg?  Breng als eerste je stem uit