Ontbinding

Een ongedaanmaking, beëindiging van een overeenkomst. Als een partij zijn of haar verplichtingen uit een overeenkomst niet nakomt, kan de andere partij de overeenkomst ontbinden (laten stopzetten).

Wat vond u van deze uitleg?  Breng als eerste je stem uit